Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Nowości


 Bernard Nowak: Trzeba jakoś patrzeć (opowiadania, TERST, Lublin 2016)
Bernard Nowak:
Trzeba jakoś patrzeć
(opowiadania)


Obraz na okładce:
Krzysztof Pasztuła,
Tymczasowe nakrycie głowy malarza

Copyright © by Bernard Nowak, 2016
tel. 606 359-936, e-mail: test.bn [at] wp.pl
www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich & Wydawnictwo Test
ISBN 978-83-7038-957-0 Krzysztof Ćwikliński: Musisz mnie wysłuchać, wyd. TEST, Lublin 2016
Krzysztof Ćwikliński:
Musisz mnie wysłuchać.
Cztery sztuki na głosy


Projekt graficzny i typograficzny,
skład i łamanie: Bernard Nowak

Copyright © by Krzysztof Ćwikliński, 2016
Wydawnictwo Test, Lublin
tel. 606 359-936, e-mail: test.bn [at] wp.pl
www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com
ISBN 978-83-7038-068-9 Stefan Mękarski: Lwów. Karta z dziejów Polski, wyd. TEST, Lublin 2016
Stefan Mękarski:
Lwów. Karta z dziejów Polski


Skład i łamanie:
Bernard Nowak

Copyright © by Koło Lwowian, Londyn 2016
Opracowanie całości materiału: Wydawnictwo Test
tel. 606 359-936, e-mail: test.bn [at] wp.pl
www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com
ISBN: 897-7038-949-X Józef Franciszek Fert: Lektury i inspiracje, wyd. TEST, Lublin 2016
Józef Franciszek Fert:
Lektury i inspiracje


Projekt typograficzny, skład i łamanie:
Bernard Nowak

Copyright © by Józef Franciszek Fert, 2016
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich & Wydawnictwo Test
tel. 606 359-936, e-mail: test.bn [at] wp.pl
www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com
ISBN 83-7038-997-X Józef Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłości - wyd. ukraińskie, TEST Lublin 2016
Юзеф Лободовський
Проти упирів минулого.
Думки про Польщу та Україну


Wydanie ukraińskie książki
Józef Łobodowski -
Przeciw upiorom przeszłości.
Myśli o Polsce i Ukrainie

Wydawnictwo Test (Люблін)
& Видавництво Астролябія (Львів), 2016
ISBN 978–83–7038–925–2
ISBN 978–617–664–089–9 Eda Ostrowska: Naprędce [wiersze] - wyd. TEST Lublin 2015
Eda Ostrowska
Naprędce

[wiersze]


Wybór wierszy, układ, projekt graficzny, skład i łamanie:
Bernard Nowak
Wydanie pierwsze
Wydawnictwo TEST, Lublin 2015
ISBN 978-83-7038-941-4 Józef Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłości - wyd. TEST Lublin 2015
Józef Łobodowski
Przeciw upiorom przeszłości.
Myśli o Polsce i Ukrainie


Wybór tekstów, wstęp i przypisy:
Paweł Libera
Projekt typograficzny, skład, łamanie, projekt okładki:
Bernard Nowak
Wydanie pierwsze

Wydawnictwo TEST, Lublin 2015
ISBN 978-83-7038-917-1 Jacek Brzozowski: Świętokrzyska zapaska, Wyd. II, TEST, Lublin 2015
Jacek Brzozowski
Świętokrzyska zapaska
(wyd. II, zmienione)


Projekt okładki:
Ilona Jaszak, Bernard Nowak
Projekt typograficzny, skład i łamanie:
Bernard Nowak

Wydawnictwo TEST, Lublin 2015
ISBN 978-83-7038-909-0 Jacek Trznadel: NAWET JEŚLI NIC, Wyd. TEST, Lublin 2015
Jacek Trznadel
NAWET JEŚLI NIC (poezje)


Projekt graficzny serii, skład i łamanie: Bernard Nowak

Grafika na okładce:
Andreas Vesalius, Dissected human body, 1543
Biblioteka Narodowa w Paryżu


Wydawnictwo TEST, Lublin 2015
ISBN 978-83-7038-893-0 Biskup Polowy WP Józef Gawlina (wyd. TEST 2015)
Arcybiskup Józef Gawlina
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Londyn 2015


© Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą
Redaktor: Alina Siomkajło
Publikacja wydana nakładem Fundacji M. B. Grabowskiego
Wydawnictwo TEST Bernard Nowak
Na okładce: Biskup Polowy WP Józef Gawlina
(zdjęcie udost. przez Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii) Alfred Marek Wierzbicki: BOSO / wyd. TEST, Lublin 2015
Alfred Marek Wierzbicki
BOSO

(tomik poetycki)

Projekt graficzny serii, skład i łamanie: Bernard Nowak
Grafika na okładce:
Leonardo da Vinci, Święty Jan Chrzciciel na puszczy
(1508-1515)
Wydawnictwo TEST, Lublin 2015
ISBN 978-83-7038-861-2
 


 Ludwik Sadowski. Oddział II Sztabu Głównego... TEST 2015
Ppłk. dypl. Ludwik Sadowski
Oddział II Sztabu Głównego
Rezultaty pracy pokojowej
i udział w przygotowaniu do wojny

Opracowanie: Maciej Sobieraj
Wstępem opatrzył Andrzej Suchcitz

Opracowanie graficzne, projekt typograficzny
i projekt okładki: Małgorzata Rybicka
Redakcja, skład i łamanie: Bernard Nowak

Książka została wydana przy pomocy finansowej
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Wydawnictwo Test, Lublin 2014
ISBN 978-83-7038-028-1

Pełna treść tej publikacji dostępna jest w pliku .pdf (1 MB) Jacek F. Brzozowski: Twarze na płótnach, Wyd. TEST, Lublin 2014
Jacek F. Brzozowski:
TWARZE NA PŁÓTNACH

(tomik poetycki)

Projekt graficzny, skład i łamanie: Bernard Nowak
Projekt okładki: Ilona Jaszak, Bernard Nowak

Grafika na okładce:
Cyprian Kamil Norwid, Jankiel [1848 r.],
na podstawie C. Norwida Antologia artystyczna
[oprac. Z. Przesmycki], "Grafika" 1933 nr 2


Wydawnictwo TEST, Lublin 2014
ISBN 978-83-7038-885-X
 Kombatanci lwowscy. Wyd. TEST, 2014
Kombatanci lwowscy
Wspomnienia członków
Organizacji Polskich Kombatantów II Wojny Światowej 1939-1945
i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa

Materiały zebrali i opracowali:
Krzysztof Szymański, Julia Łokietko
Współpraca: Władysław Maławski
Koordynacja projektu: Marcin Zieniewicz

Projekt graficzny, skład i łamanie: Bernard Nowak

Wydawnictwo TEST, Lublin 2014
ss. 224, ISBN 978-83-7038-052-7 Lublin. Przewodnik. Wyd. TEST, 2014
Lublin. Przewodnik
Wydanie drugie, uaktualnione i rozszerzone

Opracowano na podstawie wydania pierwszego z 2000 r.
w oparciu o materiały przygotowane przez zespół:
Robert Kuwałek, Elżbieta Mącik, Grażyna Michalska, Edmund Mitrus,
Marek Stasiak, Jacek Studziński i Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska.
Autorzy:
Grażyna Michalska, Robert Kuwałek, Edmund Mitrus, Jacek Studziński
Redakcja naukowa: Czesław Deptuła, Maciej Sobieraj
Redakcja tekstu, dobór ilustracji i układ tras: Bernard Nowak
Grafiki na okładce i grzbiecie: Andrzej Kot,
Brama Krakowska i Motywy lubelskie (lata 70. XX w.)

Wydawnictwo TEST, Lublin 2014
ISBN 978-7038-837-X

Lublin bywał też czasem miastem prowincjonalnym, będąc gospodarczym i intelektualnym zapleczem niedalekiej Warszawy. Ale może właśnie dzięki tamtej prowincjonalności zachował Lublin do dziś tak ujmujący przyjezdnych klimat. Z tą sui generis prowincjonalnością wiążą się dziś różne niedogodności, ale rzecz ma także swoje dobre strony. Jest więc Lublin - w odczuciu jego mieszkańców - miastem dostatecznie dużym, by można się w nim skryć i dostatecznie małym, by można się tu było odnaleźć.
Jest to miasto akurat na miarę człowieka, czyli takie, jakim być powinno.
Wydawca Fototeka Oddz. II Sztabu Głównego WP, wyd. TEST, Lublin 2013 Fototeka Oddziału II
Sztabu Głównego Wojska Polskiego

w dokumentach
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Wstęp i opracowanie: Maciej Sobieraj
Przedmowa: Jan Stanisław Ciechanowski

Wydawnictwo TEST, Lublin 2013
ISBN: 978-83-7038-028-1

  Książka jest albumem pracowników przedwojennej "Dwójki", opracowanym na podstawie materiałów Urzędu Bezpieczeństwa (dziś w zbiorach IPN) oraz albumu sporządzonego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zawiera krytyczne opracowanie materiału, zredagowane przez Macieja Sobieraja, pracownika IPN, rekonstrukcję struktury Oddziału II Sztabu Generalnego, sporządzoną przez UB oraz 1244 fotografie pracowników "Dwójki".

SPIS TREŚCI

Jan Stanisław Ciechanowski, Przedmowa
Maciej Sobieraj, Wstęp / 11
Aparat bezpieczeństwa i wywiadu Polski przedwrześniowej / 23
Schematy organizacyjne Oddziału II Sztabu Głównego WP 1935–1939 / 47
Schemat organizacji Oddziału II Sztabu Głównego w czasie pokoju / 49
Struktura centrali "Dwójki" z 1938 r.
51 Struktura centrali "Dwójki" / 52
Struktura terenowa wywiadu "Dwójki" / 53
Struktura terenowa kontrwywiadu "Dwójki" / 54
Samodzielny Referat Informacyjny / 55
Aparat bezpieczeństwa i wywiadu do 1939 r. (oryginał) / 56
Placówki zagraniczne wywiadu / 58
Spis nazwisk byłych pracowników Oddziału II Sztabu Głównego / 59
Pismo przewodnie naczelnika Wydziału VI Departamentu I UB / 61
Alfabetyczny spis według numeru porządkowego / 63
Fototeka Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego / 127

Więcej - na osobnej stronie Polski konsulat we Lwowie 1987-2012
Polski konsulat we Lwowie 1987-2012 /
Polskie Konsulstwo u Lwowi 1987-2012


Materiały zebrał i opracował: Marcin Zieniewicz
Współpraca: Anna Kulikowska
Projekt typograficzny, redakcja tekstu, skład, łamanie oraz indeks osób:
Bernard Nowak
Projekt okładki, zakładki i stron tytułowych: Tomasz Piotr Nowak

Wydano staraniem
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
z okazji jubileuszu 25-lecia urzędu
Wydawnictwo Test, Lublin 2012,
ss. 360, ISBN: 978-83-7038-853-1

SPIS TREŚCI

Jarosław Drozd: Zamiast wstępu - 9
Marcin Zieniewicz: Polska placówka dyplomatyczna we Lwowie 1987-2012 - 13
Agnieszka Sawicz: Z dziejów lwowskiej placówki konsularnej w latach osiemdziesiątych XX wieku - 37
Wiaczesław Wojnarowskyj: Trochę wspomnień i kilka refleksji - 55
Włodzimierz Woskowski: Takie były początki - 69
Janusz Łukaszewski: Wybrałem Lwów - 91
Andrzej Krętowski: Pierwsze lata pracy urzędu konsularnego we Lwowie - 113
Henryk Litwin: Dawno temu we Lwowie - 131
Marek Krajewski - 155
Zbigniew Misiak: Wspomnienie o Marku Krajewskim - 157
Jacek Gerałt: O pracy we Lwowie, konsulu Marku Krajewskim oraz Tomaszu Marku Leoniuku - 160
Tomasz Marek Leoniuk - 167
Roman Czmełyk: Człowiek porozumienia - 169
Emilia Chmielowa: Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - 177
Piotr Konowrocki: "Ni ma jak Lwów!..." - 185
Wincenty Dębicki: "Bądź dla nich dobry" - 213
Krzysztof Sawicki: O naszym i moim Lwowie - 243
Janusz Jabłoński: Wdrażanie nowej polityki wizowej - 259
Wiesław Osuchowski: Mój uniwersytet patriotyzmu - 271
Grzegorz Opaliński: Miasto-fenomen - 311
Andrzej Piotr Drozd: Lwów – chapeau bas!... - 333
Jarosław Drozd, Marcin Zieniewicz: Bez ostatniego rozdziału... - 343
Indeks osób - 353

Więcej - na osobnej stronie Jan Władysław Woś: Sympozjum i inne opowiadania
Jan Władysław Woś
Sympozjum i inne opowiadania


Projekt okładki: Bernard Nowak & Marek Popielnicki
Grafika na okładce pochodzi z książki
Tibora Szanto "Pismo i styl", tabl. 14
Adjustacja i projekt typografii: Bernard Nowak

Pierwodruki opowiadań:
Homer, "Akcent" 1/2009; Sympozjum w Cassino, "Odra" 11/2009;
"Kwiatuszek Pana Jezusa", "Akcent" 2/2010; Ogrodnik, "Akcent" 10/2011;
Wieczór z niespodziankami, "Twórczość" 10/2010.

Wydawnictwo TEST, Lublin 2012
ss. 292, ISBN: 978-83-7038-845-0

SPIS TREŚCI

Ogrodnik - 7
"Kwiatuszek Pana Jezusa" - 22
Tajemnica wyjawiona po sześćdziesięciu latach - 44
Giulia - 64
Pani Ignacowa - 71
Sympozjum w Cassino - 137
Wiktoria - 153
Homer - 171
Niecodzienne spotkanie - 202
Wieczór z niespodziankami - 214
Camilluccio - 243
Zamiast posłowia. Kilka słów o sobie - 259
Appendix. Hic est permagnus dies festus. Przemówienie wygłoszone w Londynie,
na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Polskiego na Obczyźnie

Więcej - na osobnej stronie Polacy w Sankt Petersburgu
Polacy w Sankt Petersburgu

Materiały zebrała i opracowała Teresa Konopielko
Redakcja tekstu, projekt graficzny oraz typograficzny,
skład i łamanie: Bernard Nowak, Wydawnictwo TEST
Projekt okładki i stron tytułowych: Tomasz Piotr Nowak

Wydano staraniem Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu
Wydawnictwo TEST & Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Lublin 2011
ss. 376, ISBN 978-83-7038-829-9

  Ukazała się od dawna oczekiwana książka, która w pewny sposób podsumowuje dzieje Polonii
petersburskiej w ciągu ostatnich 25 lat. [Ta książka to] "Polacy w Sankt Petersburgu", wydana
staraniem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w SPb. Zawiera wypowiedzi
autobiograficzne ponad 30 wybitnych  postaci ruchu polonijnego w Petersburgu... (czytaj więcej)

Anatol Niechaj (Gazeta Petersburska, miesięcznik, nr 9, 2011)

 Gazeta Petersburska - winietkahistoria
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik