Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Piotr Kobielski-Grauman: Sambation (wiersze)Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
Oddział w Lublinie, Lublin 2006
ss. 54, ISBN 978-83-7038-011-5
 Piotr Kobielski-Grauman: Sambation (wiersze), wyd. SPP, Lublin 2006


Redakcja tomu: Magdalena Gardzisz
Projekt graficzny i typograficzny: Bernard Nowak
Redakcja techniczna i postscript: Ilona Jaszak
Obraz na okładce: Jarosław MarkiewiczZrealizowano przy pomocy finansowej Miasta LublinMotto

Nie o to lub owo toczy się spór, ale o to,
czy się jest szalonym, czy nie.


EpiktetZamiast wstępu

Po tamtej stronie
będzie druga, trzecia, czwarta
o tak w nieskończoność...

O ile istnieje
ta - pierwsza -

a przed nią śmierćSambation - podziemna rzeka, którą odkrywamy od święta

  Nie wiedziałem, że znam go tak mało. Od trzydziestu kilku lat towarzyszy mi jego postać, z sarkastyczno-ironicznym spojrzeniem na świat. Wiem, po lekturze "Sambation", że to poeta wybitny. Skąd to wiem? Bo nie opuszcza mnie wzruszenie także po kolejnej lekturze tych kilkunastu tekstów. Poezją na pewno jest to, do czego chcemy wracać. Poezją jest zapis wzruszenia i zamyślenie nad cudzym, a przecież naszym życiem, naszym snem i naszą jawą. Piotr został przez Pana obdarowany i potrafi z tego daru korzystać, ale też wie, jaką cenę musi płacić każdego dnia od świtu do nocy. Cena wzgardy opisywanego przezeń świata jest trudna do pogodzenia z miłością do opisywanego świata.

  Sam tytuł - Sambation - nie jest przecież wyłącznie świadectwem erudycji poety. Każe tylko przypominać, że poezja to jest coś takiego, co wypływa z podziemnego źródła, jakim jest mroczna świadomość poety. We śnie dzieją się rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Poeta we śnie jest postacią groźną przede wszystkim dla siebie samego, bo śni o tym, jak unicestwić samego siebie.

  To nie jest tekst mający oceniać Piotra. Nie czuję się powołany do oceniania. Chciałbym tylko, by czytający te strofy zachwycił się tak jak ja. Przeczytałem w swoim życiu bardzo dużo "wierszów", lektura wierszy Piotra za każdym razem jest powodem nieukrywanej radości.

  Życzę Czytelnikom tego skromnego zbioru takich samych wzruszeń.
Aleksander Rozenfeld (Posłowie)
Piotr Kobielski-Grauman - urodził się 20 września1953 r. w Lublinie, gdzie też dziś mieszka. Pierwsze utwory poetyckie opublikował w prasie w roku 1972. Autor wierszy, prozy, szkiców krytyczno-literackich oraz tekstów publicystycznych w ważniejszych periodykach literackich i antologiach. Wydał zbiór pod pseudonimem Piotr Grauman - "To właśnie światło jakie już nieprześcignione", Lublin, 1977. W Wydawnictwie Przedświt wydał tom "Przez ogień", Warszawa 1998, następnie "Niewykonabuł" (w Wydawnictwie TEST, Lublin 2005). Pracował m.in. jako rękodzielnik, operator komputerów, ostatnio jako dziennikarz.

historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik