Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Józef Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłościWydawnictwo TEST, Lublin 2015
ss. 582, ISBN 978-83-7038-917-1

Podtytuł: Myśli o Polsce i Ukrainie

Wybór tekstów, wstęp i przypisy:
Paweł Libera. Wydanie pierwsze
Projekt typograficzny, skład, łamanie,
projekt okładki: Bernard Nowak

 Józef Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłości - wyd. TEST Lublin 2015
Recenzent: dr hab. Mirosław Szumiło
Konsultacja: Andrij Pavlyszyn
Tłumaczenie ukraińskich cytatów i kolokwializmów:
Bohdan Zadura
Korekta: Karolina Kaźmierska

Patronat honorowy: prof. Jarosław Drozd,
Ambasador Tytularny, Konsul Generalny
Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Fotografia na okładce: Dariusz Kostecki

Copyright © by Wydawnictwo Test, Lublin 2015, oraz Ewelina Tomanek-Inglot, Kamil Tomanek, Konrad Tomanek
 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Publikacja dofinansowana przez
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychcałość publikacji w pliku .pdfSPIS TREŚCI

Jan Stanisław Ciechanowski: Przedmowa /    7
Paweł Libera: Józef Łobodowski o Ukrainie       
i stosunkach polsko-ukraińskich /    9

WYBÓR TEKSTÓW

Serca za barykadą /   61
Za naszą wolność i Waszą /   66
Na marginesie dyskusji – ankiety /   85
Metodyczne szaleństwo /   90
W obliczu rozstrzygnięć /   98
Legendy wołyńskie / 108
Krystalizujący się chaos / 117
Ze wspomnień ukrainofila / 121
W Polsce niepodległej / 124
Lata wojenne / 136
Sprawa ukraińska / 143
Nowa książka Giertycha / 156
Dyskusje polsko-ukraińskie / 164
Brak programu wschodniego / 176
Masońskim dyszlem z Kreszczatiku na Ramblas / 188

Między Muszalskim a Zagłobą / 200
Przeciw upiorom przeszłości / 219
Scylle i Charybdy ukraińskiej poezji / 298
Poezja Jewhena Małaniuka / 350
Dwie antologie / 374
Sąd nad umarłym / 386
Po śmierci Małaniuka / 394
Sprawa rewindykacji – ponownie / 418
Profesor Kubijowicz / 437
Likwidatorzy Unii / 445
Dzieje osiemdziesięciolecia / 466
Fałszywa diagnoza / 487
Fałszywa legenda / 508
Dmytro Doncow. Życie i działalność / 515
Trzeci numer "Widnowy" / 537
Polski numer "Suczasnosti" / 545
"Widnowa" / 555
Rozmowa z Józefem Łobodowskim        
["Spotkania", 1987] / 562

Nota bibliograficzna / 581
PRZEDMOWA

  Józef Łobodowski należy do najbarwniejszych i najważniejszych postaci polskiej kultury XX wieku. Znakomity poeta okresu międzywojennego, obracający się w kręgach lubelskiej i warszawskiej cyganerii, przeszedł znamienną ewolucję ideową, porzucając naiwne komunizowanie na rzecz twardego, pryncypialnego antykomunizmu. Impulsu do zmiany dostarczył mu krótki, nielegalny pobyt w Związku Sowieckim, który na zawsze wyleczył go z lewicowych mrzonek.

  Łobodowskiego fascynował Wschód, biegle władał językami wschodniosłowiańskimi i był wybitnym znawcą literatury rosyjskiej oraz ukraińskiej. W niniejszej książce znaleźć można wybrane przykłady tych fascynacji, którym dawał upust jako tłumacz, publicysta i propagator wiedzy o kulturze. Łobodowski był emocjonalnie związany z tradycją jagiellońską i wierzył w duchową więź łączącą narody znajdujące się ongiś pod panowaniem dynastii Jagiellonów.

  Obce mu były nacjonalizmy kwestionujące tę tradycję. Jednocześnie deklarował sympatię dla ruchu prometejskiego, broniąc idei samostanowienia narodów w obliczu rosyjskiego i sowieckiego ekspansjonizmu. Widząc zagrożenia dla aspiracji niepodległościowych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym oczywiście dla Polaków, stał się rzecznikiem pojednania polsko-ukraińskiego.

  Tej idei pozostał wierny także wtedy, gdy po II wojnie światowej pozostał na emigracji. Współpracował na tym polu z diasporą ukraińską, a także m.in. z Jerzym Giedroyciem i "Kulturą", z londyńskimi "Wiadomościami" " pomimo dzielących ich różnic w poglądach na wiele innych kwestii.

  Józef Łobodowski – jako człowiek bezkompromisowy – był na emigracji dość osamotniony. Również obecnie niewiele osób o nim pamięta. Dopiero w ostatnim czasie podjęte zostały udane próby przypomnienia jego imponującego dorobku oraz zrealizowanych na kilku polach dokonań. Prezentowany tom wpisuje się zatem w cykl przedsięwzięć przywracających zbiorowej pamięci poetę, pisarza i publicystę, uczciwego intelektualistę, nieprzejednanego wroga komunizmu, którego rządy uważał za największy kataklizm w dziejach ludzkości.

dr Jan Stanisław Ciechanowski
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych[z czwartej strony okładki]

  Tak więc niepodległościowcy ukraińscy mają na czym się oprzeć, gdy zwracają się twarzą do historii, bo chociaż w czasach nowożytnych niepodległy byt państwowy na Ukrainie nigdy nie wykroczył poza granice krótkotrwałego epizodu, naród ukraiński ani na chwilę nie pogodził się z narzuconą sobie bezdziejowością.

  Tradycje niepodległościowe są zawsze żywe, choć nie zawsze towarzyszy im jasno sprecyzowana myśl historyczna. Łatwo to sprawdzić z podręcznikiem historii w ręku. Kozaczyzna nawiązywała do kijowskiego średniowiecza i w słynnej Protestacji do sejmu Rzeczypospolitej z roku 1620 czytamy te znamienne słowa: "bo ci rycerscy ludzie, Kozacy są z tegoż przesławnego ruskiego rodu, z Jafetowego nasienia, które wojowało z greckim cesarstwem na Czarnym morzu i na lądzie. Idzie to wojsko (zaporoskie) z tegoż pokolenia, co... za świętego ruskiego monarchy, Włodzimierza Wielkiego, wojowało z Grecją, Macedonią i Illirią".

  Ta wyraźna świadomość historycznej ciągłości, żywa za Konaszewicza Sahajdacznego, przeszła poprzez okres ruiny do Baturynu Mazepy i Orłyka, po czym literatura XVIII wieku i pieśń ludowa przekazały ją w ręce Szewczenki i Kulisza, a z ich wysiłku zrodziły się i Petlura, i zimowy pochód, i współczesna nam epopeja ukraińskiej armii powstańczej. Czyn zbrojny i wysiłek kulturalny przeplatają się ze sobą, zanikają na krótko i znów się podnoszą z nicości
.

Józef ŁobodowskiNOTA BIBLIOGRAFICZNA

  1. Serca za barykadą, "Trybuna" 1932 nr 1;
  2. Za naszą wolność i Waszą, "Wiadomości Literackie" 1936 nr 9;
  3. Na marginesie dyskusji – ankiety, "Biuletyn Polsko-Ukraiński" 1937 nr 9;
  4. [S. Kuryłło], Metodyczne szaleństwo, "Biuletyn Polsko-Ukraiński" 1938 nr 33;
  5. [S. Kuryłło], W obliczu rozstrzygnięć, "Biuletyn Polsko-Ukraiński" 1938 nr 37;
  6. [S. Kuryłło], Legendy wołyńskie, "Biuletyn Polsko-Ukraiński" 1938 nr 42;
  7. [S. Kuryłło], Krystalizujący się chaos, "Biuletyn Polsko-Ukraiński" 1938 nr 46;
  8. Ze wspomnień ukrainofila. W Polsce niepodległej, "Wiadomości" 1947 nr 13;
  9. Ze wspomnień ukrainofila. Lata wojenne, "Wiadomości" 1947 nr 16;
10. Sprawa ukraińska, "Wiadomości" 1947 nr 50;
11. Nowa książka Giertycha, "Wiadomości" 1948 nr 19;
12. Dyskusje polsko-ukraińskie, "Wiadomości" 1948 nr 22;
13. Brak programu wschodniego, "Wiadomości" 1949 nr 7;
14. Masońskim dyszlem z Kreszczatiku na Ramblas, "Wiadomości" 1949 nr 8;
15. Między Muszalskim a Zagłobą, "Wiadomości" 1951 nr 26;
16. Przeciw upiorom przeszłości, "Kultura" 1952 nr 2/3;
17. Scylle i Charybdy ukraińskiej poezji, "Kultura" 1954 nr 4;
18. Scylle i Charybdy ukraińskiej poezji (dokończenie), "Kultura" 1954 nr 5;
19. Poezja Jewhena Małaniuka, "Kultura" 1954 nr 6, "Kultura" 1955 nr 10;
20. Dwie antologie, "Kultura" 1960 nr 6;
21. Sąd nad umarłym, "Kultura" 1966 nr 6;
19. Po śmierci Małaniuka, "Kultura" 1968 nr 10;
20. Sprawa rewindykacji – ponownie, "Zeszyty Historyczne" 1970 nr 18;
21. Profesor Kubijowicz, "Kultura" 1971 nr 10;
22. Likwidatorzy Unii, "Kultura" 1972 nr 7;
23. Dzieje osiemdziesięciolecia, "Kultura" 1977 nr 5;
24. Fałszywa diagnoza, "Kultura" 1977 nr 7;
25. Fałszywa legenda, "Kultura" 1979 nr 11;
26. Dmytro Doncow. Życie i działalność, "Zeszyty Historyczne" 1981 nr 55;
27. Trzeci numer "Widnowy", "Kultura" 1985 nr 10;
28. Polski numer "Suczasnosti", "Kultura" 1986 nr 5;
29. "Widnowa", "Kultura" 1986 nr 9;
30. Rozmowa z Józefem Łobodowskim, "Spotkania" 1987 nr 33/34
      [przedruk w: Żywot człowieka gwałtownego, Editions Spotkania, Warszawa 2014].
wydanie ukraińskie - na osobnej stronie Kurier Galicyjski - winietka

Elżbieta Lewak: Nagroda im. Łobodowskiego po raz drugi
Kurier Galicyjski, nr 20 [264], 28 października – 14 listopada 2016 r.


historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik