Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Piotr Kobielski-Grauman: NiewykonabułWydawnictwo TEST, Lublin 2004
ss. 48, ISBN 83-7038-146-4, 978-83-7038-146-2
Opracowanie graficzne i typograficzne:
Bernard Nowak
Projekt okładki: Tomasz Stankiewicz
Redakcja techniczna i postscript:
Ilona Jaszak
 Piotr Kobielski-Grauman: Niewykonabuł, Wyd. TEST, Lublin 2004Zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury
oraz Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Lublinie

całość publikacji w pliku .pdfTo zstępowanie ku ciemnym mocom,
to wyzwalanie skrępowanych
w swym naturalnym stanie duchów,
te podejrzane objęcia,
jak i cała reszta, która osiada na dół
i której nie widzi się w górze,
kiedy przy świetle słonecznym
pisze się swe historie.

Franz Kafka
 Piotr Kobielski-Grauman, fot. A. RożekPiotr Kobielski-Grauman, fot. A. Rożek  Piotr Kobielski urodził się 20 IX 1953 r. w Lublinie (ojciec prawnik). Jego debiut miał miejsce w "Sztandarze Ludu" w 1972 r. Od tego roku posługuje się również pseudonimem "Grauman", będącym anagramem nazwiska jego babci. Pod tym pseudonimem wydał swój pierwszy tomik poezji pod tytułem "To właśnie światło jakie już nieprześcignione".

Twórczość
  Od urodzenia mieszka, pracuje i pisze w Lublinie. Jego wiersze ukazywały się w "Za i Przeciw", "Miesięczniku Literackim", "Nowym Wyrazie", "Studencie", "Kamenie" oraz w antologii młodej poezji lubelskiej "Przebudzenie". W notce biograficznej zamieszczonej na ostatniej stronie tomiku "Przez ogień (wybór wierszy z lat 1980-1997)" określony został jako "samouk - filozof i orientalista".

Praca
  Pracował jako bibliotekarz, rękodzielnik, operator komputerów, dziennikarz. W roku 2004 był Stypendystą Ministra Kultury RP.

O poezji
  W "Gazecie Wyborczej" z 30/31 sierpnia 2008 r., w kąciku "Lublin – miasto poetów", o jego poezji Bogusław Wróblewski napisał: "Gdybyśmy chcieli użyć filozoficznego terminu, rzeklibyśmy, że te krótkie utwory wyraźnie ujawniają ontologiczną niepewność mówiącego podmiotu".

Poezje
  Poza tomem "To właśnie światło jakie już nieprześcignione" (Lublin 1977) i wydanym w Wydawnictwie Prześwit tomie "Przez ogień" (Warszawa 1998) wydał jeszcze "Niewykonabuł" [tytuł zapożyczony z Witkacego] (Wydawnictwo TEST, Lublin 2005) i "Sambation" (Wydawnictwo TEST, Lublin 2006).

więcej - Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik