Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Ralph Waldo Emerson: MyśliWydawnictwo TEST, Lublin 1997
ss. 128, ISBN 83-7038-168-5
Wybór: Bernard Nowak
Przekłady: Olgierd Dylis, Franciszek Lyra, Andrzej Tretiak i Stanisław Wyrzykowski
Redakcja i redakcja techniczna: Jerzy Rudzki
 Ralph Waldo Emerson: Myśli, Wyd. TEST, Lublin 1997
Podstawa wydania: Essays of Ralph Waldo Emerson,
A. S. Barnes & Company, New York 1941


Opracowanie graficzne serii: Leon Urbański
 Ralph Waldo Emerson

Spis treści
Historia 5
Poleganie na sobie 11
Wyrównanie 28
Prawa duchowe 39
Miłość 48
Przyjaźń 49
Roztropność 51
Bohaterstwo 56
Naddusza 60
Kręgi 69
Intelekt 72
Sztuka 74
Poeta 75
Doświadczenie 82
Charakter 93
Obyczaje 96
Dary 108
Natura 109
Polityka 112
Nominalista i realista 116
Nowoangielscy reformatorzy 118

Od Wydawcy 127

  Wybór tworzący Myśli Ralpha W. Emersona oparty jest na ukazujących się równolegle dwóch tomach esejów ojca amerykańskiej filozofii. Z nich pochodzą wszystkie sentencje oraz ich układ; poszczególne eseje nadają jednocześnie tytuł każdej z części.

  Porządek, w jakim podane zostały cytaty z Emersona, nie jest jednak dokładnym powtórzeniem ich porządku w esejach. Ze względów czysto technicznych przesunięto je w inne, niż w oryginale miejsca. Zabieg ten wydaje się być jedynie rozszerzeniem zasady, na jakiej takie wybory zazwyczaj powstają. Sentencje wyrwane z kontekstu zawsze znaczą coś innego, niż w jego obrębie i - czy chcemy tego, czy nie - zaczynają żyć własnym życiem. W tej sytuacji zmiana kolejności niewiele jest już w stanie «popsuć». Niemniej, by nie tworzyć fałszywych pozorów, w edycji tej zrezygnowano z numerowania bądź jakiegokolwiek innego porządkowania aforyzmów.

  Wydawca ma nadzieję, że Myśli odzwierciedlają w podstawowych zrębach istotę emersonowskich poglądów, choć chcę jednocześnie powiedzieć, że nie to stanowiło główne kryterium doboru. Styl Emersona, jego zwięzłość - przy, co prawda, pewnym powtarzaniu motywów - sam z siebie zachęca do wyłuskiwania także tych sformułowań, które, bez względu na ich wagę w obrębie doktryny, wydają się być warte zaprezentowania polskiemu czytelnikowi. Daliśmy się prowadzić takimi przede wszystkim tropami.

  Wśród wyłowionych sentencji szczególne miejsce zajmują te, które - jeśli można potraktować anachronizm jako rodzaj figury retorycznej - w sposób trochę gombrowiczowski akcentują potrzebę wewnętrznej suwerenności jednostki, wiary w siebie i jej odwagi. Nie mamy nic przeciwko temu, by tak właśnie było.

Bernard Nowak

 motyw graficzny serii wydawniczej (TEST, Lublin 1996/97) proj. Leon Urbański
Zawsze czyń to,
czego boisz się czynić
R. W. Emerson: Myśli
całość publikacji w pliku .pdf


historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik