Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Muzeum w Zamościu 1926-1996Praca zbiorowa
Redakcja: Piotr Kondraciuk,
Andrzej Urbański (muzealnik)
Ilustracje: H. Szkutnik,
S. Orłowski - fot. barwne
Wydawca: Muzeum Okręgowe w Zamościu / Wydawnictwo TEST, 1996
ss. 196, ISBN: 83-7038-073-5, 83-904995-7
 Muzeum w Zamościu 1926-1996


Skład i współopracowanie graficzne:
Bernard Nowak
Z niewielkiego zbioru - zgromadzonego przez pasjonatów w okresie międzywojennym - muzeum zamojskie
rozwinęło się po wojnie, a szczególnie po utworzeniu województwa, w dużą placówkę prowadzącą szeroką
i różnorodną działalność. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu i uporowi wielu jego pracowników.

Muzeum mieści się w zespole kamienic wybudowanych w XVII wieku w północnej pierzei Rynku Wielkiego.
Zbiory z zakresu etnografii są gromadzone od momentu założenia Muzeum w 1926 r. Zgromadzono tu kolekcje
XIX-wiecznej ludowej rzeźby sakralnej z nieistniejących już ośrodków rzeźbiarskich w powiatach biłgorajskim
i hrubieszowskim, ceramiki ludowej z ośrodków w Bidaczowie Starym i Łążku Ordynackim oraz stroje ludowe:
strój biłgorajski, zamojski, tarnogrodzki, noszone przez lublinian i strój hrubieszowski będący ubiorem pogranicza
lubelsko-ukraińskiego. Zbiory archeologiczne pochodzą głownie z terenu dawnego województwa zamojskiego.
Na ciekawy zbiór monet antycznych składają się w większości denary rzymskie cesarzy Trajana i Hadriana
(I-II w. n.e.). Bezcennym skarbem monet antycznych w zbiorach muzeum pozostaje znalezisko z Żulic,
zawierające 169 sztuk rzymskich monet denarowych z I i II w. n.e. cesarzy Nerona, Wespazjana, Tytusa i Domicjana.
Stałe ekspozycje: "Zamojszczyzna w pradziejach i wczesnym średniowieczu", "Sztuka ludowa Zamojszczyzny",
"Zamość, Zamoyscy i Ordynacja Zamoyska 1580-1939".
 Wejście do Muzeum w Zamościu, ul. Ormiańska 30 Wejście do Muzeum w Zamościu, ul. Ormiańska 30 / Rynek Wielki
(fot. e-zamosc.pl)


 Ze zb. Muzeum w Zamościu - 6 groszy, 1813
Ze zbiorów numizmatycznych Muzeum w Zamościu, fot. S. Orłowski:
monety sześciogroszowe, bite podczas oblężenia Zamościa w 1813 roku.
Wypukły napis na awersie:
6 groszy BOZE DOPOMOZ WIERNYM OJCZYZNIE
Wypukły napis na rewersie:
PIENIĄDZ (lub MONETA) W OBLEZENIU ZAMOSCIA 1813


 Ze zb. Muzeum w Zamościu - weksel, 1861 Ze zbiorów Muzeum w Zamościu:
dokument finansowy (weksel), 1861 r.
Treść nadruku:
Za tym naszym Sola Wexlem
ZAPŁACIEMY OKAZICIELOWI KOPIEJEK PIĘĆ
wymiana każdego czasu
w APTECE KŁOSOWSKIEGO w ZAMOŚCIU
tylko na Ruble Bankowehistoria
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik