Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Praca zbiorowa: Lubelska winda / Lubliner Lift (antologia wierszy)Verlag Die Scheune, Dresden
Wydawnictwo TEST, Lublin 1999
ss. 106, ISBN PL 83-7038-161-8
DE 3-931684-27-X
 Praca zbiorowa: Lubelska winda / Lubliner Lift (antologia wierszy), Wyd. TEST, Lublin 1999

Deutsch-polnische Antologie
- Niemiecko-polska antologia
Herausgegeben von / Wydawca: Dieter Kalka
Red.: Norbert Weiss, Jakub Malukow Danecki
Umschlagfoto/zdjęcie na okładce: Edith Tar
Publikacja zawiera polskie i niemieckie utwory literackie
w oryginale oraz ich tłumaczenia. To książka dwujęzyczna,
której wydawcą był niemiecki poeta, Dieter Kalka.
Prawa autorskie pozostają własnością autorów.
Die Rechten sind bei den Autoren.  Niemiecko-polska antologia składa się z trzech segmentów. Sami poeci zadbali o przekłady z niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki. Pomagali germaniści i poloniści z obu obszarów językowych. Nieistotne czy przekłady są wierne, czy też odchodzą od oryginału. Ujawnia się w tych tekstach jedno – wspólnota doświadczeń historycznych poetów należących do dwu różnych narodów, którzy żyli w narzuconym siłą systemie politycznym.  Pomysł wydania takiego tomiku zrodził się we wrześniu 1994 r. podczas wycieczki grupy saksońskich pisarzy do Polski. "Wycieczka do sąsiedniej Polski - zwierza się Dieter Kalka w przedmowie do 'Lubliner Lift' - była więcej niż przygodą. Stała się podróżą do innego języka i to spotkanie pociągnęło za sobą następne. Zostaliśmy zaproszeni do redakcji czasopisma literackiego 'Akcent', a tam przy stole, na którym stało cośœ więcej procentowego niż byliśmy przyzwyczajeni, siedzieli lubelscy poeci. Trąciliśmy się kieliszkami i Erich Loest, wtedy przewodniczący Związku Pisarzy, mówił o trudnościach hamujących tłumaczenia na niemiecki i na polski, i powiedział wtedy, po trzeciej (albo trzynastej) rundzie wódki: - "Podaruję wam niemiecką część naszej antologii 'Po burzach'. Ale przetłumaczyć musicie to sami".

  Sami poeci zadbali o przekłady z niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki. Utworzono pary niemiecko-polskie, które tłumaczyły teksty. Pomagali poloniści i germaniści z obu obszarów językowych. Nieistotne, czy przekłady są wierne czy też odchodzą od oryginału. Ujawnia się w tych tekstach jedno - wspólnota doświadczeń historycznych poetów należących do dwu różnych narodów, którzy żyli w narzuconym siłą systemie politycznym. "jesteśmy / małymi głodnymi ptakami na / krwawiącym makami polu historii / z butelką najprzedniejszego spirytusu / za pazuchą" (Undine Materni "Zarys", tł. Urszula Gierszon). "Moi przyjaciele - czytamy w wierszu "Po-widok" Norberta Weissa - mieli po dziewiętnaście lat może / Nieco więcej bardzo oczytani Znali / Ernesta Fischera i Blocha I nawet wyrwani ze snu / Potrafili odróżnić Ionesco od Becketta Co / Podziwiałem bez zazdrości Skrycie snuli się / Nocami po mieście Naklejali / Legalne hasła na cierpliwe szkło latarni / Lub pisali w Espresso Jeszcze po dwunastej / Było otwarte Swoje ponure ballady o czarnych / Ptakach nad Sajgonem...".
Tygodnik Powszechny, 27.08.1999 r.[tekst z IV strony okładki:]

  Zwischen Polen und Deutschen stehen nicht nur Kriegsgreuel, sondern darlei Scheusslichkeiten der minderen Art.
  Heute aber erscheinen Anthologien wie diese, fahren Leipziger nach Lublin und Posener nach Stuttgart, wird ein Schiffchen angeheuert zur Dichterfahrt die Oder hinauf; links udn rechts gehen Meisterinnen und Meister, Lehlinge und Leeerlinge bisweilen auch, an Land und schlagen die Leier. Wenn minister damit befasst sein sollten, dann als Vermittler von Geld, von dem sie naturlich nie genug berappen.
  Unten diese Gedanken, die in erleichterter Froehlichkeit enden, begrusse ich diese Anthologie.

  Polaków i Niemców dzielą nie tylko okropności wojny, lecz również różnego rodzaju małostkowe podłości.
  Ale dzisiaj ukazuje się antologia jak ta; ci z Lipska jeżdżą do Lublina, a Poznaniacy do Stuttgartu. Zorganizowano stateczek wożący poetów w górę Odry; na prawą i na lewą stronę schodzą na ląd mistrzynie i mistrzowie, uczniowie i niekiedy też pustogłowie, i uderzają w struny liry. Jeżeli trzeba zainteresować tym ministrów, to jako dostawców pieniędzy, których naturalnie nigdy wystarczająco nie wybulą.
  Tymi przemyśleniami, które kończą się odprężąjącą radością, witam tę antologię.
Erich LoestGeräusche / Szumy
Gedichte / Wiersze
Szenen / Sceny


Sonderedition zum Gleichnamigen Buch
Specjalna edycja do książki

Lubliner Lift / Lubelska winda

Link do wydania audio (27 plików .mp3 lub całość .zip 60 MB):
Lubelska winda / Lubliner Lift CD


"Heute... erscheinen Anthologien wie diese, fahren Leipziger nach Lublin und Posener nach Stuttgart, wird ein Schiffchen angeheuert zur Dichterfahrt die Oder hinauf...
Wer sich heute in Polen umtut, dem stecken die Freunde ihre Publikationen in die Tasche, Gedichtbändchen auf miserablem Papier, geheftet, auf eigene Rechnung gedruckt. Der Weg zu einem richtigen Buch in einem richtigen Verlag ist meilenweit. Das erscheint nicht unähnlich den Zeiten des Samisdat, nur das Verbot fehlt. Unsereiner, an DDR-Strenge gewohnt, ist sich nicht im Klaren, ob bei dem Gefüge im alten Polen die Polizisten wirklich der beherrschende Faktor waren. Polen wissen sich zu helfen
".
Erich Loest

Wir auch.
Die Produzenten

"Dzisiaj... ukazuje się antologia jak ta, ci z Lipska jeżdżą do Lublina, a Poznaniacy do Stuttgartu, zorganizowano stateczek wożący poetów w górę Odry...
Jeśli ktoś się dzisiaj rozgląda po Polsce, temu przyjaciele wciskają do torby tomiki poezji na marnym papierze, spięte klamrami, wydrukowane na własny koszt. Droga do prawdziwej książki, do prawdziwego wydawnictwa jest bardzo daleka. Przypomina to czasy samizdatu, tylko że nie ma zakazu. Dla ludzi takich ja my, przyzwyczajonych do surowości NRD, nie jest jasne, czy w strukturze wcześniejszej Polski policja rzeczywiście była dominującym faktorem. Polacy dają sobie radę
".
Erich Loest (tł. Maria Kolenda)
Ein Hörstöck zum Deutsch-Polnischen Poesiefestival

Słuchowisko Niemiecko-Polskiego Festiwalu Poezji


* Poesiefestival Leipzig 1995: Poetisches Theater,
Polnisches Institut, Stregehaus Kaditzsch

** Poesiefestival Lublin April 1997: Teatr NN, WOM,
żydowski cmentarz/Jüdischer Friedhof, Majdanek [Lublin]

*** Studio Poeton: Nachlese per Telefon,
Aufnahme & Klangmischung
czytane przez telefon,
nagranie i dźwięk: Radio Monk


Produktion: Radio Monk / Dieter Kalka /
Michel du Chesne, Leipzig im Herbst 1999
Fotos: wahrscheinlich / chyba Jolanta & Pańta
Layout / [projekt okładki]: Dieter Kalka
Ubersetzung / tłumaczenie:
Agnieszka Haupe & Jakub Malukow Danecki

Die Produktion entstand ais Dankeschön an
alle, die an den Poesiefestivals teilgenommen
haben und wurde anlässlich der Premiere
der Anthologie "Lubliner Lift" produziert.

Die Produzenten danken Hans Häusler
für die Uberlassung seiner Aufnahmen
zu Track 5 & 20.

Płyta jest podziękowaniem dla wszystkich,
którzy wzięli udział w Festiwalu Poezji
i została wydana z okazji promocji
antologii "Lubelska winda"
[Verlag Die Scheune, Dresden /
Wydawnictwo TEST, Lublin / 1999]

  1. Wie wir auf die Idee kamen, eine CD zu rnachen
  Jak doszło do powstania płyty
  2. Unser Interlinearübersetzer/ Nasz tłumacz Herbert Ulrich**
  3. Passkontrolle im Zug nach Warschau
  Kontrola paszportów w pociągu do Warszawy**
  4. Dominik Opolski & Radio Monk*
  5. Hans Häusslers Erfahrungen mit dem Lubliner Lift
  Doświadczenia Hansa Häusslera w lubelskiej windzie**
  6. Krzysztof Paczuski: "Schlaflied" liest Dieter Kalka***
  7. Marek Wojdyło: "Tę ziemię spustoszyły"
  czyta J. M. Danecki***
  8. Marek Wojdyło: "Diese Erdkugel verödet" liest D. Kalka***
  9. Tom Pohlmann "Brennesselrandgebiet"***
10. Benedikt Dyrlich: "Ankunft in N."
  "Přichad w N." (niemiecki i serbski)***
11. Katarzyna Nalepa: "Mleczarka i delfin" czyta A. Haupe***
12. Katarzyna Nalepa: "Milchmädchen und Delfin" liest D. Kalka***
13. Ewa Mazur: "Bardowie rewolucji" czyta A. Haupe***
14. Ewa Mazur: "Die Barden der Revolution" liest R. Domašcyna***
15. Lutz Kornel & Krzysztof Koehler*
16. Róża Domašcyna: "Schneisenreiterei"***
17. Andreas Reimann: "Gedicht des Gedichts"***
18. Norbert Weiss & Wacław Oszajca**
19. Róża Domašcyna: "Die Besetzung der Welt"***
20. Hans Häussler & Ewa-Maria Śląska:
  auf dem jüdischen Friedhof / na żydowskim cmentarzu**
21. Radio Monk: "Lubliner Lift", Poem in 9 Etagen (Etagen 1-4 )***
22. Anna Janko: "Initiation" liest Edith Tar***
23. Anna Janko: "Inicjacja" liest Agnieszka Haupe***
24. Finale im Theater NN / Finał w teatrze NN**
  Dieter Kalka: "Piosenka dla mojego bandoneona"
  czyta Bogusław Wróblewski
  Dieter Kalka: "Lied fuuml;r mein Bandoneon"
25. Zbigniew Dmitroca: "Und so lebe ich hier in der Pause"
  liest Tom Pohlmann***
26. "Solang es weissen Wodka gibt"
  ("Tak długo jak biała wódka płynie") Duett von
  śpiewają w duecie Jens-Paul Wollenberg und Dominik Opolski**
27. "Deutsch-polnisches Poesiefestival",
  gesendet im / emitowane w MDR, 11.4.1997 r.


Ein Tor zum Osten
(publikacja archiwalna - Regine Moebius, Boersenblatt, Januar 1995 - .pdf)

historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik