Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Józef Franciszek Fert: Lektury i inspiracjeWydawnictwo TEST, Lublin 2016
ISBN 83-7038-997-X
Wydanie pierwsze

Projekt typograficzny, skład i łamanie:
Bernard Nowak
Indeks: Krystyna Brzozowska


 Józef Franciszek Fert: Lektury i inspiracje, wyd. TEST, Lublin 2016
Copyright © by Józef Franciszek Fert, 2016
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich & Wydawnictwo Test
Tel. 606 359-936
e-mail: test.bn@wp.pl
www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com


Druk i oprawa: Drukarnia Oprawa
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 17


 LUBLIN 2017 - 700 LAT MIASTA


Wydano ze wsparciem Prezydenta Miasta Lublincałość publikacji w pliku .pdfSPIS TREŚCI

Czynne czekanie w pisarstwie Norwida / 9
Norwidowskie słoworzecze? / 31
Na smętne wieści z Watykanu. Próba ustalenia tekstu / 51
Felix culpa? (Nad norwidianami w zbiorach księdza Józefa Jarzębowskiego) / 72
Notatki księdza Tadeusza Stycznia na marginesach Vade-mecum / 94
"Klucz Dawidowy usta mi otworzył..." (Nad jednym z wersetów Mojej ojczyzny Norwida) / 134
Norwid - Czechowicz (Ciąg dalszy poszukiwania czystego tonu) / 152
Francja Czechowicza / 200
Wołyń Czechowicza / 219
Anny Kamieńskiej sąd nad poezją współczesną / 238
Nota edytorska / 255
Indeks nazwisk / 257 Józef Franciszek Fert: Lektury i inspiracje, wyd. TEST, Lublin 2016 (motyw graficzny z okładki)

Józef Franciszek Fert: Lektury i inspiracje  
(motyw graficzny z okładki)  

przedwiośnie 2016

w dole cień się niegdysiejszy pęta
wrona kwili
łka zmrożona kawka
pączki zimy na wiosennych pędach
i linieje zeszłoroczna ławka
z mandelsztamem błądzę po zawołżu
polski wilk
z bolszewickim worem
może bracie przejdziemy nad wisłę
łeb położyć pod bratnim toporem
ścierwo życia gdzieś błyska napowrót
nieproszone
nieznane ni w czym
jutro nowym wychynie stuporem
niepożyte wulgarne jak dym
 
 


historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik