Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Kombatanci lwowscy: wspomnienia...Kombatanci lwowscy.
Wspomnienia członków
Organizacji Polskich Kombatantów
II Wojny Światowej 1939-1945
i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa

Wydawnictwo TEST, 2014, ss. 224
ISBN 978-83-7038-052-7
 Kombatanci lwowscy. Wyd. TEST, 2014Materiały zebrali i opracowali:
Krzysztof Szymański, Julia Łokietko
Współpraca: Władysław Maławski
Koordynacja projektu: Marcin Zieniewicz

Projekt graficzny, skład i łamanie: Bernard Nowak
Redakcja i korekta: Alina Małgorzata Malesza,
Beata Kost, Marcin Zieniewicz
Opracowanie fotografii:
Ilona Jaszak, Jarosław Sosnowski
Pamięci Stanisławy Kalenowej (1925-2011)
założycielki i wieloletniej prezes Organizacji
Polskich Kombatantów II Wojny Światowej
1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa
Zdjęcia i materiały:
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, Konsulat Generalny RP we Lwowie,
Organizacja Polskich Kombatantów II Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa,
archiwa osobiste członków organizacji oraz ich rodzin
oraz Lwowska Organizacja Obwodowa Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy
 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Książka została wydana przy pomocy finansowej
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Członkowie lwowskiej organizacji kombatanckiej patrzą na przeszłość z odległej już perspektywy, zachowując ogólny obraz zdarzeń i eksponując tylko niektóre szczegóły z przeszłości. Ten dystans pozwala oddzielić to, co ważne, od rzeczy nieistotnych. Pomocne w tym względzie okazują się życiowe doświadczenia bohaterów książki. Dzięki temu czytelnik dowie się niejednego o przedwojennych realiach Lwowa oraz innych kresowych miejscowości II RP. Będzie też mógł porównać je z rzeczywistością okupacji niemieckiej oraz sowieckiej.

dr Jan Stanisław Ciechanowski
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Kolejne pokolenia nie są w stanie do końca zrozumieć gehenny ludzi, którym wojna i nieludzkie totalitaryzmy, zarówno hitlerowski jak i sowiecki, zabrały dzieciństwo, młodość, a także zdrowie własne oraz życie ukochanych bliskich. Może dlatego, pomimo różnych formacji w których służyli, nasi kombatanci bardzo cenią sobie swoją wspólną obecność, możliwość spotkania i rozmowy z rówieśnikami, którym nie trzeba wyjaśniać rzeczy oczywistych. W ich oczach pojawia się ten błysk zrozumienia, który wynika z własnych, tragicznych doświadczeń życiowych.
Taką możliwość spotkań w serdecznej, ciepłej i rodzinnej atmosferze stworzyła kombatantom oraz osobom represjonowanym przez totalitarne państwa Pani Stanisława Kalenowa, powołując we Lwowie polską organizację kombatancką.
Konsul generalny RP we Lwowie, Jarosław Drozd, Ambasador tytularny


13 grudnia 22014 r. w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie
odbyła się prezentacja książki "Kombatanci Lwowscy" (relacja)


 Jarosław Drozd, Bernard Nowak (Lwów XII 2014)

Konsul Generalny Jarosław Drozd (po lewej)
oraz szef wydawnictwa "TEST" Bernard Nowak
(fot. Jan Hałas) Kurier Galicyjski - winietka

Obszerną relację z tego spotkania podał Krzysztof Szymański
w witrynie Kuriera Galicyjskiego w materiale "Zasłużyli na pamięć"
(zdjęcia i materiał wideo - Eugeniusz Sało, TV KG)

Tekst ukazał się też w wydaniu drukowanym - KG nr 23-24 [219-220] z 19 XII 2014 - 15 I 2015 r. Kombatanci lwowscy. Wspomnienia - wyd. TEST, Lublin 2015 (fot. Eugeniusz Sało)

Kombatanci lwowscy. Wspomnienia
członków Organizacji Polskich Kombatantów II Wojny Światowej 1939-1945
i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa
Całość publikacji w pliku .pdf (4,2 Mb)
Copyright © by Wydawnictwo Test, 2014
tel.: 606 359 936, e-mail: test.bn (at) wp.pl
http://bernard-nowak-wydawnictwo-test.com
Druk: Drukarnia "Oprawa" Łódź
www.oprawa.biz

historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik