Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Karl Mannheim: Ideologia i utopiaPrzełożył Jan Miziński
Wstęp do wydania polskiego:
Jadwiga Mizińska
Wydawnictwo Test, Lublin 1992
ISBN 83-7038-096-4
 Karl Mannheim: Ideologia i utopia, wyd. TEST, Lublin 1992
Skład, łamanie i opracowanie graficzne:
Marek Popielnicki
Korekta: Joanna DyszczykGrafika na okładce: Lucjan Furmagacałość publikacji w pliku .pdfKsiążka należy do kanonu socjologii wiedzy, a nawet jest jej dziełem "założycielskim" (wikipedia.org)

  W pracy "Ideologia i utopia" [1929 &+] niemiecki socjolog Karl Mannheim po raz pierwszy dokonał rozróżnienia między ideologią a utopią. Ideologią to wg niego styl myślenia zorientowany na interpretację aktualnej rzeczywistości. Natomiast utopią nazwał styl myślenia oderwany od istniejących realiów i kreślący idealistyczną wizję nowego społeczeństwa. Podstawą ideologii jest więc racjonalizm a utopii irracjonalizm. Ideologie Mannheim dzielił na ideologie totalne, czyli będące próbą opisania i wyjaśnienia całości życia społeczno-politycznego oraz na ideologie partykularne koncentrujące się na analizie pojedynczych zjawisk albo wyrażające interesy i punkt widzenia określonych grup społecznych i środowisk. (Rafał Grabowski, 2013-2015)

Autor sam niejako stał się ofiarą zarówno ideologii, jak i "utopii" w XX-wiecznym, totalitarnym sensie (empik.com)

  (...) Socjologia wiedzy w ujęciu Mannheima zakłada uwarunkowanie myślenia przez wierzenia i przekonania spowodowane określonym usytuowaniem społecznym. "Utopia" rozpoznaje uwarunkowania własnej "ideologii", ale popada przy tym w nową "ideologię". Dzieło Mannheima okazało się niezwykle inspirujące, a zarazem niejednoznaczne w wymowie (ALETHEIA, wyd. II, 2008)

historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik