Wydawnictwo TEST - skok do strony głównej
założone w Lublinie w roku 1988
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria
Antologia wierszy wojennychAntologia wierszy wojennych
wrzesień 2010 *
Zebrał i opracował Andrzej Jaroszyński
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Oddział w Lublinie
ss. 112, ISBN: 978-83-7038-805-1
Wydanie drugie *
 Antologia wierszy wojennych


Redakcja tomu i typografia: Bernard Nowak
Opracowanie facsimile:
Karina Jezierska, Piotr B. Nowak

Projekt okładki jest graficznym nawiązaniem do
* pierwszego wydania Antologii, które ukazało się
w niezależnym obiegu w Lublinie, we wrześniu 1982 r.
© by Andrzej Jaroszyński
© na to wydanie SPP Oddział Lublin
Wydrukowano sto numerowanych egzemplarzy[ZAMIAST WSTĘPU]

  Utwory zamieszczone w tym tomiku zostały zebrane w okresie od połowy grudnia 1981 do końca czerwca 1982,
przez jedną osobę i w jednym mieście. Można powiedzieć, że w tym czasie podobna liczba utworów była dostępna
przeciętnemu Polakowi. Świadczy to o zasięgu i rozmiarach zarówno twórczości wierszowanej, jak i jej recepcji.
Jedynym utworem, który pominięto z powodu odmienności gatunkowej, jest Szopka.

  Starano się zachować wierność oryginalnym wersjom, jednakże nieodzowna była także pewna adiustacja tekstów. Wiele bowiem utworów krążyło w różnych wersjach i niekiedy z oczywistymi błędami.

  Zbiór dzieli się na cztery części: poezja refleksyjna, religijna, publicystyczna i satyryczna.
Podział ten jest naturalnie umowny i służy głównie do jaśniejszej prezentacji utworów.

  Trudno obecnie ocenić wartość zamieszczonych wierszy zarówno z uwagi na okres, w którym powstały,
jak i ze względu na niekompletność samej antologii. Można tylko powiedzieć, że liczba utworów, ich różnorodność
tematyczna i gatunkowa oraz ich spontaniczny odbiór raz jeszcze świadczą o potężnej roli poezji w walce
z duchowym zniewoleniem społeczeństwa przez nieludzki system.
Stronę poetycką i wpływ wierszy stanu wojennego na losy literatury polskiej oceni przyszłość.

[Andrzej Jaroszyński]  GRYPS

Byłam u Mostowskich
na Rakowieckiej
w Białołęce
w Olszynce Grochowskiej
na Helu
w Drawsku
teraz
nie wiem gdzie mnie trzymają
straciłam dużo krwi
przesłuchują mnie bez przerwy
jest ciężko
ale jeśli ogłoszą
że podpisałam
zrezygnowałam
chcę współpracować
ż zapomniałam Sierpień
albo Grudzień
nie wierzcie
pozdrówcie Lecha
"Solidarność"
 POSŁOWIE

  Historia Antologii poezji wojennej jest tyleż zwyczajna, co i niezwykła. Tomik powstał - podobnie jak setki innych
zbiorów słowa, znaczków, kalendarzy, plakatów i nagrań - w roku 1982, w czasie stanu wojennego. Zbierający
"wojenne" akcydensy chcieli ocalić od niepamięci te strzępy rzeczywistości, które rządzący próbowali skazać
na wyrzucenie. Było to więc swoiste połączenie pasji kolekcjonerskich z narodową misją oporu. Zebrane przeze
mnie wiersze poddała koniecznym zabiegom edytorskim dr Anna Dobakówna z KUL, zaś część tekstów przepisała
dr Teresa Olszewska z UMCS. Antologia została wydrukowana w czterech egzemplarzach i oprawiona przez kolegów z poligrafii KUL.

  Jeden z egzemplarzy przekazałam studiującej wtedy w KUL Clare Birgin, pierwszemu sekretarzowi Ambasady
Australii (obecnie ambasador Australii w Belgradzie), z prośbą o jego "rozpowszechnienie". Clare wypełniła swoje
zadanie bardzo dobrze; kilką dni później usłyszałem w Radio Wolna Europa, że redakcja otrzymała Antologię.

  Minęło sporo czasu i ważniejsze niż poszukiwanie zaginionych książek wydarzenia odepchnęły sprawę zbioru
w niepamięć. Dopiero na początku lat '90 [XX w.] przypomniał mi o jego istnieniu Bernard Nowak. Okazało się
wówczas, że ani ja, ani nikt ze znajomych nie posiada Antologii. Sprawa powtórnie poszła w zapomnienie. Dopiero
11 listopada 2008 r., podczas organizowanych przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polski w Canberze obchodów
Dnia Niepodległości Polski, miałem niespodziewanie możność ujrzeć jeden z egzemplarzy zagubionej, wydawało się,
książki. Tamto Święto Niepodległości było pierwszą uroczystością, którą otwierałem jako nowoprzybyły do
Australii ambasador RP.

  Byłem prawdziwie zaskoczony, gdy dr Kyle Wilson wręczył mi egzemplarz "zaginionej" Antologii. Jak żywe
stanęły mi przed oczyma okoliczności, w których podarowałem mu ją po zakończeniu jego misji dyplomatycznej
w Polsce, w roku 1983. Kyle Wilson był wówczas, obok pracy w Ambasadzie Australii, także studentem
Szkoły Języka Polskiego w KUL.

  Można powiedzieć, że historia Antologii to jeden z licznych epizodów świadczących o solidarności z Polską
wielu zachodnich dyplomatów. Jest to także przykład na ich liczne związki z ówczesną opozycją. Chcę, choćby
w tym miejscu, podziękować wszystkim, którzy w tamtych czasach tak wiele, choć w mało spektakularny sposób,
dla niepodległości Polski czynili.

Andrzej Jaroszyński
Canberra, wrzesień 2010 r.SPIS UTWORÓW

[Zamiast wstępu] / 4
Przecież wszystko mogło być inaczej... Moja Ojczyzna / 7
Anna Kamieńska, Boże Narodzenie / 9
Anna Kamieńska, Życzenia Noworoczne / 9
Anna Kamieńska, Grudzień 1981 / 10
Anna Kamieńska, Polska Pieta / 10
Boże Narodzenie 1981 / 11
Wasze półrocze / 12
Jeszcze tym razem / 13
Jan Szary, Słowa / 15
Jan Szary, Mowa / 16
Jan Szary, Porozumienie / 17
Jan Szary, Zapomnisz / 19
Jan Szary [?], Kurzawka / 19
Jan Szary, Dłonie / 21
Jan Szary, Czerwony beret / 22
Do tych na wolności / 23
Mniejsze zło / 24
Litografia / 25
Do poety / 26
Nie znamy jeszcze dni / 26
Żelazo / 27
Do generała / 28
Jan Wiśliński, A jeśli Bóg nasz / 29
Kiedy upada człowiek / 29 Którym odjęto / 30
Nocne stukanie / 30
Do przyjaciela który nie otworzył drzwi / 31
Mój przyjacielu  / 31
Coś ty zrobił... / 32
Matce na Święto Kobiet 1982 roku / 32

Matko Boża, nie mam już tej plakietki z twarzą Częstochowskiej
Anna Kamieńska, Stabat Mater na 600-lecie Matki Boskiej Częstochowskiej  / 37
Litania Solidarności [1] / 37
Modlitwa Lecha Wałęsy w więzieniu / 38
Jan Szary [?], Modlitwa A.D. 1956-1982 / 39
Maciej Zembaty, Kolęda internowanych - Bóg się rodzi - 1981 / 40
Kolęda lubelska / 41
Uchroń nas, Panie / 42
Modlitwa / 42
Plac Zwycięstwa Grudzień 1981 / 44
Litania Solidarności [2] / 45

Czyż uczyniono coś ponad KONIECZNOŚĆ
Życzenia dla Lecha Wałęsy / 51
Do Marii Wiktorii, córki Lecha Wałęsy / 51
Pieśń Polaków grudzień 1981 r. / 52
Rzeczywistość / 53
Stoi na polu / 54
[Cień?], Odezwa / 54
Edward Zyman, Rozmowa intymna / 55
Edward Zyman, Pragnę Cię nagą / 56
Dziecinne pytania / 57
Paradoksy / 57
Cztery piosenki ze stanu wojennego
I. Piosenka o ludziach / 58
II. Kołysanka zima 82 / 59
III. Piosenka kolportera bibuły / 60
IV. Dziś do Ciebie / 61
Anna Freilich, Próba generalna. Wigilia 1981 / 62
Adam Mogielnicki, Noc długich noży / 63
Adam Mogielnicki, Zagadkowa trumienka / 63
[autor ze Stoczni], Matko, Matko polskiej ziemi / 64
Nie-zakazana piosenka / 65
Grudniowa Solidarność / 66
Pamięć / 67
Sekretarze / 67
Wigilia 1981 / 67
Deklaracja lojalności / 68
Rozkaz nocny nr 13 marszałka Kulikowa / 69
Przed sądem / 69
Moja cela / 70
Gryps / 70
W śledczym areszcie / 71
Pastisz dziadowski / 72
Podziękowanie / 72
Jeszcze jedna noc / 73
Rozmowa / 74
Jak to na kopalni ładnie / 75
Porty, fabryki / 75
Przyszli nocą / 75
Ostatnia szychta w KWK "Piast" / 76
Cześć nieśmiertelna zabitym siedmiu górnikom polskim / 77
Generałowie / 77
Rozkaz / 78
Gdy stocznia się w sierpniu / 79
List do żony z Ośrodka w Iławie / 80
Piosenka dla syna / 80
Marsz Solidarności / 81
Hymn Polski Solidarnej / 81

...i broniła żłobu wiara łomem, gazem i petardą
Maciej Zembaty, Ballada o wojnie / 85
Ballada grudniowa / 85
Siekiera, motyka / 87
Pewien odważny generał / 88
Ekstremistka jestem / 90

Piosenki studentów
I. Co ustrzelim / 90
II. Pałac Mostowskich / 90
III. Jadą dziś zomowcy / 92
"Wroniada" czyli najnowszy zajazd w Polsce. Historia partyjna... / 92
Zomotywa / 95
Czy pani mieszka sama? / 97
Pojedziemy na łów / 97
Hymn internowanych ekstremistów 81 / 98
Trzynastego grudnia / 98
Credo towarzysza Szmaciaka / 99
Kto ty jesteś? / 99
Żeby partia była partią / 100
Nasza władza / 100
Żółw / 101
Spacerek / 101
Nie dbam / 102
Nasza chorągiew biało-czerwona / 103
Spróbujcie / 103
Nad brzegami Wisły / 103
Nasza chorągiew / 104
Dworskie uciechy / 104
Za co siedzę / 104
Spotkanie / 104
Raz zomowiec / 104
Pan generał / 105
Dzielny rycerz / 105
Jeszcze o Victorii / 105
Wronie pokusy /105
Pies / 106
Hasło / 106
Przysłowia / 106
Andrzej Jaroszyński, Posłowie / 107

całość publikacji w pliku .pdf
historia
katalog
serie wydawnicze
nowości
galeria

Jesteś w witrynie lubelskiego Wydawnictwa TEST;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik