Lublin - Przewodnik, Wyd. TEST 2014 - skok do strony głównej
Wydawnictwo TEST, Lublin, 2000 - 2014
historia
działy
trasy i szlaki
miejsca
galeria
TrasySzanowni Goście,

  przypada nam w udziale przyjemność powitania Państwa w Lublinie i zaproszenia do zwiedzania znajdujących się tu zabytków.

  Przybyliście Państwo do miasta-świadka ważnych wydarzeń historycznych, z których najbardziej znanym jest zawarta między Rzeczypospolitą i Litwą unia. Miasta będącego przez ponad dwa wieki siedzibą Trybunału Koronnego, miejscem zamieszkania Sebastiana Klonowica, pobytu Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, króla Jana III Sobieskiego, Henryka Wieniawskiego i Józefa Czechowicza. Dziś będziecie mieli Państwo okazję poznać bezpośrednio miejsca związane z tymi postaciami oraz obiekty, w których działy się doniosłe dla dziejów Polski wydarzenia.

  Ale Lublin to nie tylko Trybunał Koronny, unia lubelska czy obecność wielu znakomitości. Przeglądając Przeivodnik będziecie mieli Państwo możność poznać jego bogatą historię oraz pokolenia rzetelnych, zasłużonych dla rozwoju miasta osób.

  Szczególną cezurą są lata ostatnie, historii pisanej w obecności żyjących tu do dziś jej twórców. To przecież Lublin jest kolebką niezależnej prasy i literatury, w Lublinie też rozpoczęły się w lipcu 1980 r. strajki, które doprowadziły do powstania Solidarności, a potem, w roku 1989, do zmian politycznych, które wyzwoliły tłumioną przez pół wieku społeczną energię.

  Wydarzenia te pozostają w niewątpliwym związku z obecnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jedynej wtedy wolnej od ideologicznych miazmatów uczelni. Tak samo jak pozostają w związku z profesorem tej uczelni, wówczas biskupem Karolem Wojtyłą.

  Gdy będziecie Państwo zwiedzać nasze miasto, zobaczycie zachowane do dziś ślady dalszej i najnowszej historii. Wiemy, że Lublin nie ma wielu światowej - czy nawet ogólnopolskiej klasy - zabytków; jedyny wyjątek stanowi Kaplica pw. Świętej Trójcy na Zamku oraz pełne uroku Stare Miasto. Ostatecznie jeden jest w Polsce Wawel i siedem tylko cudów świata. Nie mamy zamiaru stwarzać wrażenia, iż jest inaczej; nie chcemy, jak mówi miejscowe powiedzenie, "przedawać psa za lisa". Niemniej pragnęlibyśmy, objaśniając, nie pominąć tego, co jest w nim dla nas ważne i bliskie.

  Od okresu przedwojennego, kiedy było to niewielkie, stutysięczne miasteczko, Lublin stał się dziś największym miastem po tej stronie Wisły; żyje tu prawie czterysta tysięcy mieszkańców. Ale - czego mamy świadomość — jest to miasto Polski wschodniej, spod zaboru rosyjskiego, przez lata zaniedbywanej, doganiającej dopiero teraz drugą część kraju.

  Lublin bywał też czasem miastem prowincjonalnym, będąc gospodarczym i intelektualnym zapleczem niedalekiej Warszawy. Ale, nie rozwijając tego wątku, można zauważyć iż może właśnie dzięki tamtej prowincjonalności zachował Lublin do dziś tak ujmujący przyjezdnych klimat. Gustaw Herling-Grudziński, częsty gość w "kozim grodzie", twierdził, że jako jedyny posiada Lublin atmosferę wschodniej, przedwojennej Polski, przede wszystkim miejsc takich jak Wilno i Lwów - i że właśnie dlatego chce się tu przyjeżdżać. Z tą sui generis prowincjonalnością wiążą się więc różne niedogodności, ale rzecz ma także swoje dobre strony. Jest więc Lublin - w odczuciu jego mieszkańców - miastem dostatecznie dużym, by można się w nim skryć i dostatecznie małym, by można się tu było odnaleźć. Jest to miasto akurat na miarę człowieka, czyli takie, jakim być powinno.

  Życzymy przybywającym Państwu spędzenia u nas wielu miłych chwil, przyjemnego wypoczynku - i serdeczne zapraszamy do częstego odwiedzania naszego grodu.

Redakcja
12 tras z Przewodnika Wydawnictwa TESTLublin - trasy i szlaki: trasa pierwsza

Wzgórze Zamkowe – Donżon – Kaplica Zamkowa
– Podzamcze, Plac Zamkowy – kościół pw. św. Mikołaja – Cerkiew prawosławna
– miejsce po synagodze – Kalinowszczyzna – kościół oo. Salezjanów
– Kirkut – kościół pw. św. Agnieszki – Dworek Wincentego Pola
– Młyn braci Krausse – Dworek Grafa – Czerwona Karczma
– lubelski Umschlagplatz
 Lublin. Przewodnik. Wydawnictwo TEST. Rysunek - Andrzej Kot

     Pełny opis pierwszej trasy z Przewodnika LUBLIN Wydawnictwa TEST z ilustracjami - pobierz plik .pdf


Lublin - trasy i szlaki: trasa druga

Wejście na Stare Miasto – Żuraw – ulica Podwale – kościół pw. św. Wojciecha
– Brama Grodzka – początek murów miejskich – Ośrodek Teatru NN
– O systemie obronnym miasta – "Korzeń Miasta" – kamienice lubelskie – ulica Grodzka
– ulica Grodzka 24: stancja J. I. Kraszewskiego – ulica Grodzka 11: dawna plebania
– Plac Po Farze – Mansjonaria – Cekhauz – Mały Ratuszek – podziemne przejście
– punkt widokowy – ulica Grodzka 7: dom rodzinny Wincentego Pola
– ulica Grodzka 14: "Pożar Lublina w 1719 r." – ulica Grodzka 5: Apteka-Muzeum
– ulica Grodzka 3: SARP – ulica Grodzka 1 (Rynek 6) – Brama Rybna
 Lublin. Przewodnik. Wydawnictwo TEST. Rysunek - Andrzej Kot

     Pełny opis drugiej trasy z Przewodnika LUBLIN Wydawnictwa TEST z ilustracjami - pobierz plik .pdfLublin - trasy i szlaki: trasa trzecia

Rynek – Trybunał – Muzeum Trybunału Koronnego, kamienice przy Rynku
– Dom Sebastiana Klonowica – Jan Kochanowski w Rynku – dom rodzinny
H. Wieniawskiego – Kamienica Biernata z Lublina – Kamienica Konopniców
– Kamienica Frycza Modrzewskiego – Kamienica Pode Lwami
– Kamienica Lubomelskich – Rynek 7 – ul. Złota: Domek Złotnika – Kamienica Złota 3 i 7
– Bazylika oo. Dominikanów – ul. Dominikańska – Stary Teatr – punkt widokowy
– Teatr im. Hansa Ch. Andersena – murów obronnych ciąg dalszy
– Wieża (Brama) Trynitarska – Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej – Kamień Katowski
 Lublin. Przewodnik. Wydawnictwo TEST. Rysunek - Andrzej Kot

     Pełny opis trzeciej trasy z Przewodnika LUBLIN Wydawnictwa TEST z ilustracjami - pobierz plik .pdfLublin - trasy i szlaki: trasa czwarta

Do Bramy Krakowskiej – okolice Bramy: Baszta Półokrągła – Uliczka Szambelańska
– Dawna Wieża Wójtowska – Furta Olejna – Pałac Pawęczkowskich – Cloaca Maxima
– Baszta Katowska – Baszta Okrągła – ulica Olejna: Minczarnia – Brama Krakowska
– Muzeum Historii Miasta

 Lublin. Przewodnik. Wydawnictwo TEST. Rysunek - Andrzej Kot

     Pełny opis czwartej trasy z Przewodnika LUBLIN Wydawnictwa TEST z ilustracjami - pobierz plik .pdfLublin - trasy i szlaki: trasa piąta

Plac Władysława Łokietka – ul. Lubartowska – kościół pw. św. Mikołaja
– Fabryka Wag Wilhelma Hessa – dawny Szpital Żydowski – Wyższa Szkoła Rabinacka
– trzy cmentarze: unicki – żydowski – katolicki: mogiły żołnierzy AK
– pomnik ułanów ks. Poniatowskiego – pomnik szwedzki – kościół pw. św. Eliasza Proroka
– Pałac Krebsa – ulica Szewska – ulica i Górka Świętoduska
– kościół pw. św. Józefa (Karmelitów) – kamienice przy ul. Świętoduskiej
– pomnik ku Czci Ofiar Getta – ul. Przystankowa

 Lublin. Przewodnik. Wydawnictwo TEST. Rysunek - Andrzej Kot

     Pełny opis trasy z Przewodnika LUBLIN Wydawnictwa TEST z ilustracjami - pobierz plik .pdfLublin - trasy i szlaki: trasa szósta

Początek Krakowskiego Przedmieścia – Ratusz – kościół pw. Świętego Ducha
– Brama Świętoduska – deptak – historia ul. Krakowskie Przedmieście – Kamienica Mincla
– kawiarnia Chmielewskich – kamienice Krak. Przedmieścia – kościół pw. św. Jozafata
– Pałac Potockich – Kościół i klasztor Karmelitanek – Szpital Dziecięcy im. Rodziny Vetterów
– Hotel Europa – kościół i klasztor Kapucynów – ul. Tadeusza Kościuszki
– Plac Józefa Czechowicza – Poczta – Plac Litewski: Pomnik Unii Lubelskiej
– Grób Nieznanego Żołnierza – Pomnik Konstytucji 3 Maja – Pałac Radziwiłłowski
– Pałac Rządu Gubernialnego – Pałac Czartoryskich – dworek przy ul. Niecałej – akademik
męski KUL – Pałac Lubomirskich – Bielszczyzna i Dwór Chrzanowskich – ul. 3 Maja
 Lublin. Przewodnik. Wydawnictwo TEST. Rysunek - Andrzej Kot

     Pełny opis trasy z Przewodnika LUBLIN Wydawnictwa TEST z ilustracjami - pobierz plik .pdf

 Wydawnictwo TEST, Lublin - logo
historia
działy
trasy i szlaki
miejsca
galeria

Jesteś w witrynie Przewodnika po Lublinie;
osobne witryny to strona domowa Bernarda Nowaka i jego Wydawnictwa TEST

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik