Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
Piotr Nowaczyński, Studia z literatury różnych epok

Z prac
Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL
Wydawnictwo KUL, 2014
ISBN 978-83-7702-863-6
Skład i łamanie: Bernard Nowak

 Piotr Nowaczyński, Studia z literatury różnych epok (2014)
Projekt okładki i stron tytułowych: Autor
Na okładce wykorzystano jedną z plakiet
Pietera Breughla I, ilustrującą przysłowie
"Bić głową o mur"


e-mail: wydawnictwo@kul.lublin.pl
www: wydawnictwo.kul.lublin.plNoty o tekstach
- Polska poezja modlitewna średniowiecza, "Facta Simonidis" 2009 nr 1 (2) s. 247-272.
- O nawróceniu Australczyka Orzeszkowej i nie tylko. W: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze.
   Redakcja Agnieszka Bielak, Piotr Nowaczyński. Lublin 2011 s. 57-74.
- Wśród tajemnic "Drugiego Przyjścia". Nad opowieścią Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Tekst niepublikowany.Piotr Nowaczyński – historyk literatury
Autor książek: Pisma literackie R. M. Blütha (1987), Vincenz i krytycy (2003), Mądrość Vincenza (2003),
Studia z literatury XX wieku (2004), Studia z literatury różnych epok (2014).
Redaktor licznych publikacji naukowych, m.in.: Polska liryka religijna (wspólnie z S. Sawickim, 1983),
Studia o Stanisławie Vincenzie (1994), Sacrum w literaturach słowiańskich (wspólnie z J. Gotfrydem, 1997),
Chrystus w literaturze polskiej (2001), Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX w.
wobec religii (2001), Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze (wespół z A. Bielak, 2011).

O literaturze i obyczajowości - rozmowa z prof. Piotrem Nowaczyńskim
Audycja gazety akademickiej "Skafander",
Zamość, X 2011
 Prof. dr hab. Piotr Nowaczyński, 2011

Opowiada prof. dr hab. Piotr Nowaczyński

o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik