Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
Norwegia w Polsce - wybrana bibliografia

Jadwiga Teresa Kvadsheim
& Andrzej Jaroszyński:
Polen i Norge - bibliografi i utvalg
Norwegia w Polsce - wybrana bibliografia

Nakładem
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo
ss. 44, ISBN 83-7038-034-4

 Jadwiga Teresa Kvadsheim, Andrzej Jaroszyński: Norwegia w Polsce - wybrana bibliografia, 2002Projekt okładki: Piotr Zamecznik
Skład i łamanie: Bernard Nowak
Korekta: Maria Wrzeszcz
WSTĘP

  Celem bibliografii jest przedstawienie dorobku polskich autorów i wydawców, dotyczącego szeroko rozumianej tematyki norweskiej. Jest to pierwsza tego rodzaju praca, toteż – odmiennie od części norweskiej, opracowanej przez Jadwigę Teresę Kvadsheim – stara się ona objąć całą historię obecności książek o Norwegii w Polsce.

  Poniższa bibliografia wybrana nie posiada jednakże charakteru pracy naukowej i nie pretenduje do przedstawienia wszystkich tytułów z wymogami sztuki bibliograficznej. Ma ona służyć jako praktyczna pomoc osobom i instytucjom zajmującym się lub zainteresowanym "krajem fiordów i fieldów".

  W związku z tym zawiera także wybrane pozycje wydane w języku polskim z piśmiennictwa obcego, głównie norweskiego, co dodatkowo ukazuje zainteresowanie czytelnika w Polsce różnymi dziedzinami życia w Norwegii na przestrzeni dziejów naszych wzajemnych kontaktów.

  Z podobnych powodów w szczególnych wypadkach uwzględniono również tytuły opracowań lub artykułów, które ukazały się w wydawnictwach zbiorowych oraz tytuły książek na temat Skandynawii, a także wybrane publikacje wydane w Polsce w języku angielskim. Liczbę działów starano się ograniczyć, toteż w niektórych wypadkach przypisanie tytułu do danej kategorii może okazać się arbitralne.

  Bibliografia nie zawiera tłumaczeń z norweskiej literatury pięknej na język polski, którym poświęcone są publikacje zamieszczone w dziale: bibliografie literatury norweskiej w języku polskim.

  Pragnę serdecznie podziękować Pani Marii Wrzeszcz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za współpracę i cenne sugestie, bez których powstanie tej pracy byłoby niemożliwe.

Andrzej Jaroszyński, Oslo, listopad 2002 r.
Całość publikacji
w pliku .pdf (140 Kb)o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik