Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
EKSPRESJE / EXPRESSIONS

Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
ROK 2015 tom VI

Wydawnictwo
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication
of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2016
ISBN: 978-83-7038-108-1
(978-0-9570833-2-5)
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2015 tom VI
Materiały ilustracyjne:
Muzeum Literackie im. J. Czechowicza
w Lublinie, Wydawnictwo UMCS w Lublinie,
archiwum rodziny Józefa Łobodowskiego,
Editions Spotkania, archiwum "Ekspresji",
archiwum Wydawnictwa Test w Lublinie
Adiustacja i skład komputerowy:
Redakcja "Ekspresji"

Druk: OPRAWA Sp. z o.o., 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 17
Dystrybucja: Bernard Nowak Wydawnictwo Test, ul. Skautów 5/18, 20-055 Lublin
tel. 00 48 81 479-48-25, mobile 606 35-99-36; e-mail: test.bn (at) wp.plEKSPRESJE / EXPRESSIONS
Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
REDAKTOR: Alina Siomkajło (UK)
P.O. redaktora: Bernard Nowak (Lublin)
Adres do korespondencji:
Bernard Nowak - test.bn (at) wp.pl

Redakcja "Ekspresji" dziękuje
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów
w Wielkiej Brytanii
oraz indywidualnym Darczyńcom
za pomoc finansową
umożliwiającą wydanie tego tomuWspółpraca:
Marek Baterowicz (Australia)
Edyta Cousens (Alexandria, USA)
Barbara Gajda (Polska/UK)
Andrzej Karbiński (Austria)
Włodzimierz Korcz (Warszawa)
Krystyna Kulej (Londyn)
Katarzyna Latała (Londyn)
Elżbieta Lewandowska (Londyn)
Wojciech Ligęza (Kraków)
Andrzej Paluchowski (Lublin)
Joanna Pasterska (Rzeszów)
Janusz Pasterski (Rzeszów)
Sebastian Piotrowski (Polska/UK)
Marek Strzelczyk (Londyn)
Ryszard M. Żółtaniecki (Londyn)EKSPRESJE t. VI - całość publikacji w pliku .pdfEKSPRESJE t. VI rok 2015

Spis zawartości


Redakcja: [W kwietniu tego roku
odeszła od nas dr Alina Siomkajło] 5


Wspomnienie i pamięć
Andrzej Paluchowski:
Wspomnienie uniwersyteckiego kolegi 7
Alina Siomkajło:
Arsenał polski w filigranie wiersza. Wstęp 11
Flirt z cenzurą 16 Stracona szansa 23
Profile. Wieczór z Prezydentem 27
Pod słońcem Majów 29 Szkice. Kapsułka Londynu 36
Wykaz publikacji Aliny Siomkajło do r. 2006 (wł.) 41
Elżbieta Lewandowska: Środki ochronne 58

Nagroda literacka 2015
Marian Kisiel: Pochwała Adama Czerniawskiego 63

Poezja
Dorota Płoszczyńska 71-77
Marek Baterowicz 79-83
Andrzej Niewiadomski 85-88
Jacek Brzozowski 89
Alfred Marek Wierzbicki 90

Muza dla najmłodszych: Krystyna Kulej 91-95

Alchemia prozy
Marek Baterowicz 97-101
Jacek Ozaist: Samotność w Londynie 107
Wacław Holewiński: Jak było na początku,
teraz i zawsze (fr. powieści) 122
Krzysztof Ćwikliński:
Musisz mnie wysłuchać 145
Krystyna Kulej: Zbawienne piekło 160

Sentencje i zmyślenia
Leszek Szaruga: Tak sobie myślę 167
Wizerunki
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa:
...sztuka wg Karola Wojtyły 169
Józef F. Fert: Pani na Bystrzycy.
Szkic do portretu Julii Jabłonowskiej 199

Rozmowy
Justyna Budzik: Zrozumieć ludzkość poetów...
Rozmowa z Profesorem Florianem Śmieją 211
Jacek Leoński: "Dla mnie ojczyzną jest
nie tylko Polska, ale cała Polonia".
Rozmowa z Rajmundem Piotrowskim 221

O książkach – omówienia i recenzje
Andrzej Jaroszyński: Polska i Polacy okresu
Solidarności w prozie brytyjskiej 231
Rajmund Piotrowski: Czy Rosjanin
kocha Polaka? List z Sankt Petersburga 261
Adam Fitas: Pięć nowych tomów prozy
Józefa Mackiewicza 267
Katarzyna Wójcik: Pełni Bożego wdzięku
(Jacek Salij OP, Legendy dominikańskie) 280
Józef Zięba: Żywot człowieka gwałtownego?
O zbiorze tekstów J. Łobodowskiego 283
Grzegorz Bąk, Ludmiła Siryk, Ewa Łoś:
Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii 297
Józef Zięba: Nowa książka Łobodowskiego
(Przeciw upiorom przeszłości) 307

Archiwum pamięci
Bernard Nowak: 321
Księdza Bukowińskiego zapiski z katakumb
[nowo opublikowane fragmenty] 325
Wojciech Pestka: Która strona odwrotna...
Tropem niedopowiedzianego reportażu 359

Naukowe i kulturalne wydarzenia 2015-2016
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska:
Polonia we Francji 371
Z kalendarza 2015 387
Książki nadesłane 405  W kwietniu 2016 roku odeszła od nas dr Alina Siomkajło, prezes Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich za Granicą, inicjatorka i redaktor naczelna rocznika "Ekspresje".

  Dla nas została Jej spuścizna: pięć numerów pisma oraz cztery przygotowane do druku książki. Chcemy – członkowie Stowarzyszenia Pisarzy za Granicą oraz grono przyjaciół śp. Aliny Siomkajło – kontynuować Jej pracę redaktorską. Jest też naszym zamiarem wydać Jej książki.

  Chcemy kontynuować dotychczasowe zadania "Ekspresji". Będziemy nadal gromadzić wokół pisma najważniejszych żyjących poza granicami Polski autorów – poetów, prozaików, eseistów i filologów. Będziemy redagować pismo dokładając starań, aby został zachowany jego utrwalony już, wysoki poziom. Taka była wola wyrażona przez Panią Alinę w ostatnich miesiącach Jej życia.

  Podobnie też jak Pani Alina, będziemy przy omawianiu twórczości emigracyjnej sięgać do krajowych znawców tej tematyki. Oczekujemy Waszej pomocy w redagowaniu "Ekspresji"; zapraszamy Państwa do współpracy i liczymy na Państwa teksty.

  Oddany do rąk czytelnika tom przygotowała w znacznym stopniu Pani Alina.
W następnych opublikujemy kolejne fragmenty z Jej dorobku.

  Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim, którzy na różne sposoby dopomagali
przy powstaniu tego numeru pisma.
Redakcja•   EKSPRESJE t. I r. 2010
•   EKSPRESJE t. II r. 2011
•   EKSPRESJE t. III r. 2012
•   EKSPRESJE t. IV r. 2013
•   EKSPRESJE t. V r. 2014
•   EKSPRESJE t. VI r. 2015


Rocznik EKSPRESJE można nabyć lub zamówić w następujących punktach sprzedaży:

1. WYDAWNICTWO TEST
test.bn (at) wp.pl
www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com

2. HURTOWNIE
Kobyłka – AVA Sp. z o.o. – ul. Nadarzyńska 58
Bielsko-Biała – Firma Dystrybucyjna "Antyk" Piotr Derewiecki – ul. Piastów Śląskich 3/43
Łódź – Firma Księgarska Wiesława Juszczaka – ul. Pomorska 40
Warszawa – Grupa Matras sp. z o.o. – ul. Łopuszańska 38b
Warszawa – Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw "Azymut" sp. z o.o. – ul. Suwak 5
Ożarów – Firma Księgarska Olesiejuk – ul. Poznańska 91

3. KSIĘGARNIE INTERNETOWE
www.mareno.pl
www.poczytaj.pl

4. KSIĘGARNIE
Białystok – Księgarnia "Akcent", Rynek Kościuszki 17
Chełm – Księgarnia Barbara Szubert, ul. Wojsławicka 2
– "Tawa" Taurogiński Waldemar, ul. Krzywa 41/3
Kraków – Główna Księgarnia Naukowa, ul. Podwale 6
– Księgarnia "Naszego Dziennika", ul. Starowiślna 49
Londyn – Veritas Bookshop, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Lublin – Księgarnia "Ezop II", ul. Krakowskie Przedmieście 62
– Księgarnia Uniwersytecka sp. z o.o., pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
– Księgarnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4
Łódź – Księgarnia "Wojskowa", ul. Tuwima 34
Poznań – Księgarnia "Powszechna" s.c., ul. Stary Rynek 63
– Poznańska Księgarnia Akademicka sp. z o.o., ul. Piotrowo 3
Warszawa – Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa s.j., ul. Krakowskie Przedmieście 7
– Księgarnia "Gryf", ul. J. Dąbrowskiego 71
– Księgarnia "M.D.M", ul. Piękna 31/37
– Księgarnia 2 "Naszego Dziennika", Al. Solidarności 83/89
– "Liber" sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 24
Zamość – Księgarnia "Antykwariat", ul. Staszica 21
– Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, ul. Rynek Wielki 13o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik