Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
EKSPRESJE / EXPRESSIONS

Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
ROK 2014 tom V

Wydawnictwo
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication
of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2015
ISBN: 978-0-9570833-2-5X
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2014 tom V


Adiustacja, korekta,
dystrybucja zagraniczna:
Redakcja "Ekspresji"
Korekta erratowa, łamanie,
dystrybucja krajowa
Wydawnictwo Test Bernard Nowak
ul. Skautów 5/18, 20-055 Lublin
tel. 606 35-99-36; e-mail: test.bn (at) wp.plEKSPRESJE / EXPRESSIONS
Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
REDAKTOR: Alina Siomkajło (UK)
Adresy korespondencyjne:
alinasiomkajlo (at) yahoo.co.uk
19B Dorville Crescent, London W6 0HH
Stale współpracują:
Marek Baterowicz (Australia)
Włodzimierz Korcz (Warszawa)
Wojciech Ligęza (Kraków)
Andrzej Paluchowski (Lublin)
Joanna Pasterska (Rzeszów)
Janusz Pasterski (Rzeszów)EKSPRESJE t. V - całość publikacji w pliku .pdfEKSPRESJE t. V rok 2014

Spis zawartości


Od Redaktora - 7

2014 Nagroda literacka

Józef Maria Ruszar - 9
Ukryty za swym dziełem

Paweł Kądziela - 20
Niezapomniany klimat

Inedita

Mateusz Antoniuk - 23
O listach Obertyńskiej

Beata Obertyńska - 27
Z Portabelkiem po Portugalii (wybór listów)

Poezja

Ewa Chruściel - 57
Dla Papuszy, Ars poetica,
Wiersz, Oda rzeszowska I/II

Marek Baterowicz - 61
* * * (Z Drzewa Czasu),
* * * (W łodygach świtu),
* * * (W labiryncie sieci),
* * * (W tunelu czasu)

Józef Baran - 63
Podróż, Formosa w niedzielne popołudnie,
Staruszkowie w Guarani das Missoes,
Niewidzialna, Deszcz

Anna Augustyniak - 67
A moja córka nie ma grobu, Ciąża,
We wnętrzu pustyni, Prześwit,
Kocie ostatki przed eutanazją

Izabela Fietkiewicz-Paszek - 70
* * * (Wygląda na to), Epilog

Alchemia prozy

Marek Baterowicz - 73
Niedzielna wizyta, Zaćmienie

Katarzyna Latała: Powrót - 84

Jacek Ozaist: Ścieżki niebytu - 93

Alina Siomkajło: Emisariuszki - 121

O przekładzie i krytyce

Jorge Luis Borges (1926) - 139
Las dos maneras de traducir

Dwa rodzaje tłumaczenia - 143
(przełożył Włodzimierz Korcz)

Wojciech Ligęza: Gust krytyka - 148

Wizerunki

Paweł Kądziela - 157
Londyńskie lata Wierzyńskiego

Anna Augustyniak: Redaktor "Grydz" - 181

Józef Maria Ruszar - 195
Ewangelia według Piłata.
Różewicza relacje z Bogiem

Wojciech Ligęza - 205
Między Polską a światem.
Rozmowa z Kasprem Pawlikowskim

Celina Kumorek: Febronia - 225

O książkach

Marian Kisiel: Trzy historie miłosne
(A. Czerniawski, Gry i zabawy) - 239

Małgorzata Łukaszuk:
"w Milenijnej Otchłani" Wielopolis
(A. Czerniawski, Wielopis wielopolis) - 242

Marek Baterowicz:
Księga kultury
(A. Czerniawski, Wielopis wielopolis) - 251

Małgorzata Łukaszuk:
Ślad rzeczy - ślad myśli
(A. Czerniawski, Poezje zebrane) - 255

Janusz Pasterski: Krytyk przenikliwy
(J. Darowski, Eseje) - 262

Andrzej Paluchowski: Widziane z dołu.
O pamiętniku Bronisława Goliszewskiego
(Pamiętnik znaleziony na strychu [...],
red. i oprac. P. J. Wojtacka) - 267

Ewa Bugaj: O potrzebie istotnego kontaktu
(J. Baran, S. Mrożek, Scenopis od wieczności
[listy]) - 271

Mateusz Antoniuk: Książka z tygla rodem
(Wojciech Ligęza, Pod kreską) - 275

Alina Siomkajło: Przygoda wydawnicza.
Tylko dla żądnych świadomości
(R. Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura) - 280

Archiwum pamięci

Krzysztof Szwagrzyk:
Łączka - narodowy panteon - 291

Andrzej Suchcitz: Źródła do biografii
Arcybiskupa Józefa Gawliny w Instytucie Polskim
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie - 297

Jadwiga Kowalska:
Ordynariat Biskupa Polowego WP Józefa Gawliny
w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii - 309

Jerzy Myszor:
Duszpasterz żołnierzy i wygnańców.
Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim - 315

Abp Szczepan Wesoły: Gorliwość duszpasterska
Arcybiskupa Józefa Gawliny. Wspomnienie - 329

Krystyna Orłowicz: Stowarzyszenie "Kresy"
we Francji. Prezentacja konferencyjna - 345

2014 - Konferencje

Marcin Nabożny: Istota i metodologia badań
nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym
(7 V Lublin) - 351

Janusz Pasterski: V Światowy Kongres
Nauki Polskiej (20-23 VI Warszawa) - 359

Dobrosława Platt: XXXVI Sesja
Stałej Konferencji MAB (17-21 IX Rzym) - 362

Marek Pacukiewicz: Polskie zmagania z Conradem
(28-30 IX Kraków) - 367

Grzegorz Bąk: Józef Łobodowski -
Poeta polski i madrycki (15-16 X Madryt) - 373

Jolanta Pasterska: O literaturze polskiej
obu Ameryk u źródeł Wisły (17-19 XI Wisła) - 376

Marcin Nabożny:
Wybitne postacie polskiej emigracji powojennej.
Wojskowi (3 XII Lublin) - 380

Barbara Zezula: Archiwalia do dziejów
polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990
(3-5 XII Warszawa) - 382

Alina Siomkajło: 2014 -
Pozostałe konferencje o tematyce emigracyjnej - 387

Listy do redakcji - 393
Przypadki i wpadki - 397
Komunikaty - 401

2014 - Z kalendarza - 403

Noty o autorach - 415
Książki nadesłane - 427
Spis ilustracji - 431
Rocznik EKSPRESJE można nabyć lub zamówić w następujących punktach sprzedaży:

1. WYDAWNICTWO TEST
test.bn (at) wp.pl
www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com

2. HURTOWNIE
Kobyłka – AVA Sp. z o.o. – ul. Nadarzyńska 58
Bielsko-Biała – Firma Dystrybucyjna "Antyk" Piotr Derewiecki – ul. Piastów Śląskich 3/43
Łódź – Firma Księgarska Wiesława Juszczaka – ul. Pomorska 40
Warszawa – Grupa Matras sp. z o.o. – ul. Łopuszańska 38b
Warszawa – Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw "Azymut" sp. z o.o. – ul. Suwak 5
Ożarów – Firma Księgarska Olesiejuk – ul. Poznańska 91

3. KSIĘGARNIE INTERNETOWE
www.mareno.pl
www.poczytaj.pl

4. KSIĘGARNIE
Białystok – Księgarnia "Akcent", Rynek Kościuszki 17
Chełm – Księgarnia Barbara Szubert, ul. Wojsławicka 2
– "Tawa" Taurogiński Waldemar, ul. Krzywa 41/3
Kraków – Główna Księgarnia Naukowa, ul. Podwale 6
– Księgarnia "Naszego Dziennika", ul. Starowiślna 49
Londyn – Veritas Bookshop, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Lublin – Księgarnia "Ezop II", ul. Krakowskie Przedmieście 62
– Księgarnia Uniwersytecka sp. z o.o., pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
– Księgarnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4
Łódź – Księgarnia "Wojskowa", ul. Tuwima 34
Poznań – Księgarnia "Powszechna" s.c., ul. Stary Rynek 63
– Poznańska Księgarnia Akademicka sp. z o.o., ul. Piotrowo 3
Warszawa – Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa s.j., ul. Krakowskie Przedmieście 7
– Księgarnia "Gryf", ul. J. Dąbrowskiego 71
– Księgarnia "M.D.M", ul. Piękna 31/37
– Księgarnia 2 "Naszego Dziennika", Al. Solidarności 83/89
– "Liber" sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 24
Zamość – Księgarnia "Antykwariat", ul. Staszica 21
– Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, ul. Rynek Wielki 13•   EKSPRESJE t. I r. 2010
•   EKSPRESJE t. II r. 2011
•   EKSPRESJE t. III r. 2012
•   EKSPRESJE t. IV r. 2013
•   EKSPRESJE t. V r. 2014
•   EKSPRESJE t. VI r. 2015


o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik