Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
EKSPRESJE / EXPRESSIONS

Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
ROK 2012 tom III

Wydawnictwo
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication
of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2013
ISBN: 978-0-9570833-1-8
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2012 tom III


Adiustacja, skład komputerowy:
Redakcja "Ekspresji"
Korekta, łamanie, druk, oprawa
NORBERTINUM
WYDAWNICTWO - DRUKARNIA - KSIĘGARNIA
Spółka z o.o.
ul. Długa 5, 20-346 Lublin
norbertinum (at) norbertinum.pl
www.norbertinum.plEKSPRESJE / EXPRESSIONS
Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
REDAKTOR: Alina Siomkajło (UK)
Adresy korespondencyjne:
sppzg (at) yahoo.com, alinasiomkajlo (at) yahoo.co.uk
19B Dorville Crescent, London W6 0HH

Zespół redakcyjny:
Marek Baterowicz (Australia)
Edyta Cousens (USA)
Krystyna Kulej (UK)
Wojciech Ligęza (Polska)
Ryszard M. Żółtaniecki (UK)


Za subwencje na fundusz wydawniczy "Ekspresji" i na potrzeby Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
także za wsparcie duchowe Redakcja i Zarząd Stowarzyszenia wyrazy głębokiej wdzięczności kierują do:
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji Mateusza B. Grabowskiego,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady i Wydziału Konsularnego RP w Londynie
oraz Polonia Aid Foundation Trust.
Serdecznie dziękujemy naszym Sympatykom–Darczyńcom
Magdzie Bonieckiej Budzynowskiej (Sydney) i Elżbiecie Wernik (Londyn)
Publikacja dotowana
przez Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychEKSPRESJE t. III - całość publikacji w pliku .pdfOSWAJANIE i KONSTERNACJA

  W świetle refleksji dojrzewają wciąż nowe sposoby spojrzenia na rzeczywistość. W poezji, prozie narracyjnej i pracach badawczych rozgościł się i do "Ekspresji" - poetyckimi Spotkaniami z Innym, światami Marka Baterowicza, Bożeny Trabulsje, Katarzyny Latały... - zawitał wieloznaczny ‘Inny’. Dzięki takiej perspektywie Janusz Pasterski książce Inne wyzwania odkrywa odmiany dwukulturowości w poezji Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy, natomiast w opowieści Wojciecha Kudyby o Wierszach wobec Innego kulturoznawczy dyskurs służy interpretacji postaw i wartości w wierszach polskich poetów, a kategorię ‘Inne go’ odnosi do przybyszów z kosmosu i do ziemskich wspólnot – zróżnicowanych narodowo, rasowo, klasowo, wiekiem, płcią; do wykluczonych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych...

  W przypadku Józefa Conrada-Korzeniowskiego problematyka ‘Inności’ wy maga osobnego namysłu. Orwell, który uważał Conrada za jednego z najlepszych pisarzy swego stulecia, w odpowiedzi na ankietę polskiego emigracyjnego tygodni ka "Wiadomości": Miejsce Conrada w literaturze angielskiej i pierwiastki polskie w jego twórczości (1949, nr 15), uświadamia, iż obcość pisarza dla angielskiej literatury jest zbawienna:

  Jego współcześni niesłusznie przyczepili mu etykietkę autora "powieści morskich" i książki takie jak Tajny agent i W oczach Zachodu przeszły prawie bez echa. Posiadał [...] pewnego rodzaju dojrzałość i polityczne wyrobienie, prawie nie spotykane wówczas u pisarzy urodzonych w Anglii. Moim zdaniem jego najwybitniejsze dzieła przy padają na środek jego życia, w przybliżeniu między rokiem 1900 a 1914. Wtedy właśnie napisał Nostromo, Los, Zwycięstwo, dwa wyżej wymienione utwory oraz kilka wspaniałych opowiadań [...] Conrad był jednym z tych pisarzy, którzy ucywilizowali literaturę angielską i przywrócili jej kontakt z Europą po stu latach niemal całkowitej izolacji. [...] wszyscy pisarze, którzy się do tego przyczynili, byli cudzoziemcami, a w każdym razie nie byli rodowitymi Brytyjczykami – Eliot i James (Amerykanie), Joyce i Yeats (Irlandczycy) i właśnie Conrad, przeszczepiony Polak.   [George Orwell, Eseje, tłum. z ang. Anna Husarska, Puls Publications, Londyn 1985, s. 290].

  Po upływie 60 lat od Orwellowskiej wykładni Andrzej Busza w artykule 'Conrada "W oczach Zachodu" i teatr rzeczywistości' zastanawia się nad przyczynami skazywania na literacki niebyt powieści Conrada, wskazując między innymi czynnik ‘inności’ czy też ‘obcości’.

  Redakcja "Ekspresji" pragnie zaprezentować Czytelnikom dociekania, w których ‘Inność’ nie jest nieszczęściem lecz szansą, oraz przybliżyć połączony ze szlachetną sztuką interpretacji ‘inny’ stan poznającego umysłu.
Redaktor
Acculturation and its perplexities - tłumaczenie wprowadzenia Edyta CousensEKSPRESJE t. III rok 2012

Spis zawartości


Redaktor / The Editor -
Oswajanie i konsternacja /
Acculturation and its perplexities - 5

Nagroda literacka 2012

Wojciech Ligęza -
Światło afirmacji – cienie żalu - 10
Marek Baterowicz -
Jestem z wami duchem i wierszami - 26

Krynica poezji

Gabriela Matuszek - Spotkania z innym - 35
Wojciech Kudyba - Gala Poetycka 2012 - 35

Alchemia prozy

Marek Baterowicz - Jasne jak piwo - 65
Latające ryby - 70
Bożena Trabulsje - Ziemi syryjskiej w hołdzie - 74
Jacek Ozaist - Negatyw Słońca - 88
Ryszard Grajek - Złotą Bramę otworzymy na oścież - 105
Edyta Cousens - Refleksy - 127

Rozdanie sceniczne

Katarzyna Latała -
Makao. Sześć scen z życia wziętych
i pół nie wiadomo skąd... - 129


Interpretacje

Andrzej Busza -
Conrada 'W oczach Zachodu'
i teatr rzeczywistości - 175
Justyna Chłap-Nowakowa - Xawery Glinka.
Zapomniany poeta i publicysta emigracji - 183
Justyna Budzik - Czas dziwny, czas ciekawy.
Poetyckie refleksje Andrzeja Buszy - 192
Wojciech S. Wocław - Jak ironizuje Józef Wittlin?
O 'Soli ziemi' - 238

O książkach


Marek Baterowicz - Belissima
(L. Elektorowicz, Wiersze dla Marii) - 265
Wojciech Ligęza - Międzyludzkie – transcendentne
(W. Kudyba, Wiersze wobec Innego) - 267
Piotr Sanetra - Symbioza pędzla i pióra
(E. Lewandowska, Szczęśliwe oczy) - 271
Alina Siomkajło - Fenomen cenzury
(Bibliologia polityczna, red. D. Kuźmina) - 274

Archiwum pamięci

Bogusław Polak - Szlakiem "Armii Tułaczy".
Od Rosji do Włoch 1941-1945 - 279
Elżbieta Lewandowska -
Skrzydlaci chłopcy z Lasham - 309
Piotr Szarama - W drodze do olimpu.
Sport wyczynowy w PRL - 332
Komentarz Redaktora
do Wyjaśnienia Katarzyny Bzowskiej - 347
Z kalendarza 2012 - 351
Noty o autorach - 365
Książki nadesłane - 373
Spis ilustracji - 377Na okładce [IV strona];
Teodor Józef Konrad Nałęcz Korzeniowski (1857-1924)
(fot. Alvin Langdon Coburn;
oficjalna strona George Eastman House: www.geh.org/)
 Józef Conrad Korzeniowski (1857-1924)


 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2012 tom III•   EKSPRESJE t. I r. 2010
•   EKSPRESJE t. II r. 2011
•   EKSPRESJE t. III r. 2012
•   EKSPRESJE t. IV r. 2013
•   EKSPRESJE t. V r. 2014
•   EKSPRESJE t. VI r. 2015


o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik