Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
EKSPRESJE / EXPRESSIONS

Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
ROK 2011 tom II

Wydawnictwo
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication
of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2012
ISBN: 978-0-9570833-0-1
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2011 tom II


Adiustacja, skład komputerowy:
Redakcja "Ekspresji"
Korekta, łamanie, druk, oprawa
NORBERTINUM
WYDAWNICTWO - DRUKARNIA - KSIĘGARNIA
Spółka z o.o.
ul. Długa 5, 20-346 Lublin
norbertinum@norbertinum.pl
www.norbertinum.plEKSPRESJE / EXPRESSIONS
Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
REDAKTOR: Alina Siomkajło (UK)
Adresy korespondencyjne:
sppzg (at) yahoo.com
19B Dorville Crescent, London W6 0HHZespół redakcyjny:
Marek Baterowicz (Australia)
Barbara Gajda (Polska/UK)
Krystyna Kulej (UK)
Katarzyna Latała (UK)
Elżbieta Lewandowska (UK)
Wojciech Ligęza (Polska)
Marek Strzelczyk (UK)
Ryszard M. Żółtaniecki (UK)

Za subwencje na fundusz wydawniczy "Ekspresji" Redakcja serdecznie dziękuje:
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Londynie,
Fundacji Mateusza B. Grabowskiego i Polonia Aid Foundation Trust

Wyrazy wdzięczności kierujemy do SOS Polonia Trust
– fundacji młodych którzy rozumieją, że nie tylko chlebem żyje Człowiek
Publikacja dotowana
przez Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychEKSPRESJE t. II - całość publikacji w pliku .pdfNA ROZBIEGU

  Tom drugi "Ekspresji" (2011) to przede wszystkim Rocznik Miłoszowy, który powstał w 100-lecie urodzin poety-myśliciela. Literackim scenariuszem wydarzenia "Pierwsze wykonanie". Poeci Krakowa Czesławowi Miłoszowi [...] do tomu dołożyli się Konfratrzy z krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przenosząc odbiorcę w świat bohemy artystycznej – do Jamy Michalikowej. Zaproszona przez pisarzy z królewskiego miasta uczestniczyłam w Krakowskiej Nocy Poezji.

  W programie "Ekspresji" ważne miejsce zajmuje kwestia kulturowej tożsamości emigracji polskiej. I tak – w dwu odsłonach poznajemy Laureata dwu nagród roku 2011, Andrzeja Dobosza; a po lekturze kilku artykułów zamieszczonych w roczniku rozpoznajemy skalę talentów literackich i wiedzy historycznej Marka Baterowicza. W kroplach poetyckiego aforyzmu Katarzyna Latała uniwersalizuje "rozważania o współczesności", a w prozie upomina się o prawo do fantazji. Ekfrazy Elżbiety Lewandowskiej transformują wytwory pędzla i palety w literackie przekazy. Opowiadania Barbary Storey (przeznaczone również dla czytelników anglojęzycznych), zarysowując realia, zwłaszcza po roku 2004, bezwizowego przyboru Polaków w Wielkiej Brytanii, na gorącym uczynku przyłapują m.in. wzajemne relacje pomiędzy "opiekuńczym krajem" a imigrantami.

  "Archiwum pamięci" ma chronić fakty historyczne przed wypaczaniem i amnezją. Niekonwencjonalne sprawozdanie Krystyny Kulej rewiduje zatem przeświadczenia i nastawienia dotyczące Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, które narastały wokół nie tylko w ciągu ostatnich dwu lat.

  Prezentujemy w "Ekspresjach" eseje i szkice, opracowania literackie, recenzje książek, analizy, diagnozy, wspomnienia... Przeciwstawiamy się czczej propagandzie, żywimy awersję do cenzury i zjawisk jej pokrewnych – odkręcamy przekręty. Pismo kierujemy do czytelnika rozumiejącego, wymagającego i żywo komentującego.

  Redakcja oczekuje na korespondencję, polemiki, wywiady... W kolejnych tomach przewidywane jest otworzenie nowych działów, np. rubryki poświęconej tłumaczeniom z języków obcych na język polski – i vice versa.

  Właśnie powstaje nasza strona internetowa www.sppzg.com . Na Stronę SPPzG i na łamy "Ekspresji" – serdecznie zapraszamy.
RedaktorEKSPRESJE t. II rok 2011

Spis zawartości

Redaktor / Editor: Na rozbiegu / On the running start (translated by Joanna Foss) - 67

Laureat

Andrzej Biernacki: Dobosz gra samego siebie - 9
Andrzej Dobosz: Moi nauczyciele i mistrzowie - 15

W pokłonie

Wojciech Ligęza:
"Pierwsze wykonanie". Poeci Krakowa - 23
Elżbieta Prokopowicz:
Czesławowi Miłoszowi. Krakowska Noc Poezji - 23
Alina Siomkajło:
O Czesławie Miłoszu prawie encyklopedycznie - 63

Poezja

Katarzyna Latała:
Rozważania o współczesności, Depresja, Anoreksja,
Pracoholizm, Chirurgia plastyczna, Wyprzedaż, SMS,
Big Brother, Czas, Hedonizm, Egocentryzm - 75

Elżbieta Lewandowska
Romantyczna - 79, Przebaczenie - 80
Powrót na ziemię - 81, Nie ufaj aniołom - 83

Alchemia prozy

Marek Baterowicz - Gambit Mefisto - 89
Katarzyna Latała - U nas - 96
Skrzydła - 100
Barbara Storey - Podróż na koniec świata - 109
Journey to the End of the World - 121
Czegoś brak - 134
Something Missing - 140
O książkach

Wojciech Ligęza - Obserwatorium
(M. Baterowicz, Canti del pianeta) - 145

Marek Baterowicz - Od Polski do nicości
(A. Nowak, Od Polski do post-polityki) - 152

Alina Siomkajło - Pełna wdzięku i mądrości
(J. W. Gomulicki, Podróże po Szpargalii) - 156

Archiwum pamięci

Marek Baterowicz - Historia a literatura
(casus Marii Bonieckiej) - 161

Zbigniew Bereszyński
Milczenie przestało być złotem - 169

Krystyna Kulej
Sprawy niezałatwione.
Sprawozdanie niekonwencjonalne - 183
Aneks - 200

Głosy – opinie - 211

Odeszli

Barbara Gajda - 213

Z kalendarza 2011
Ryszard M. Żółtaniecki - 217

Noty o autorach - 229
Książki nadesłane - 235
Spis ilustracji - 237Na okładce [IV strona];
popiersie Czesława Miłosza
dłuta Karola Badyny
(fot. Jerzy Kuliś)
 popiersie Czesława Miłosza dłuta Karola Badyny


 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2011 tom Ii•   EKSPRESJE t. I r. 2010
•   EKSPRESJE t. II r. 2011
•   EKSPRESJE t. III r. 2012
•   EKSPRESJE t. IV r. 2013
•   EKSPRESJE t. V r. 2014
•   EKSPRESJE t. VI r. 2015


o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik