Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
EKSPRESJE / EXPRESSIONS

Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
ROK 2010 tom I

Wydawnictwo
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication
of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2011
ISBN: 978-83–7222–443–9
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2010 tom I


Adiustacja, skład komputerowy, korekta:
Redakcja "Ekspresji"
Łamanie, druk, oprawa
NORBERTINUM
WYDAWNICTWO - DRUKARNIA - KSIĘGARNIA
Spółka z o.o.
ul. Długa 5, 20-346 Lublin
norbertinum (at) norbertinum.pl
www.norbertinum.plEKSPRESJE / EXPRESSIONS
Rocznik Literacko-Społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
REDAKTOR: Alina Siomkajło (UK)
Adresy korespondencyjne:
alinasiomkajlo (at) yahoo.co.uk
19B Dorville Crescent, London W6 0HH

Zespół redakcyjny:
Marek Baterowicz (Australia)
Barbara Gajda (Polska/UK)
Andrzej Karbiński (Austria)
Krystyna Kulej (UK)
Elżbieta Lewandowska (UK)
Sebastian Piotrowski (UK)
Projekt logo: Dorota Stąpor

Redakcja "Ekspresji" dziękuje Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
oraz indywidualnym Darczyńcom za pomoc finansową umożliwiającą wydanie tego tomuEKSPRESJE t. I - całość publikacji w pliku .pdfNARODZINY

  Rocznik EKSPRESJE przyszedł na świat w niemałych bólach – rodził się w polskim Londynie jednocześnie ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich za Granicą (SPPzG). Akuszerką pisma, podobnie jak i nowo powstałego Stowarzyszenia, stała się polaryzacja poglądów członków obczyźnianego Związku Pisarzy na wielu odcinkach jego działalności. (Piszę o tym w Zarysie dziejów Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – ZPPnO – doprowadzonym do momentu powstania SPPzG).

  Tytuł EKSPRESJE, zgodnie ze swoim znaczeniem, ma wskazywać na wyrazisty, niestroniący od spotęgowanego sugestywnością, sposób wyrażania myśli, uczuć – przekonań. A jak przystało na stowarzyszeniowy Rocznik zagraniczny, jego tematyczne zaangażowanie jest tak rozległe, jak przestrzenne są zainteresowania autorów osiedlonych w różnych krajach naszego globu.

  EKSPRESJE gromadzą także różnorodność rodzajowo-gatunkową tekstów. Tym razem: od aforyzmu, utworu poetyckiego, poprzez eseistykę, felieton, recenzję, rozpisaną na głosy relację, pamiętnik, dokumentarne opracowanie, do okolicznościowego przemówienia i kalendarium. Na kształt emigracyjnej złożoności piszącego świata prezentują wielość warsztatów i kulturowych poziomów.

  Jesteśmy przekonani, że pośród dzisiejszych przemian cywilizacyjnych również na zagranicznym gruncie istnieją rzesze Polaków potrafiących dostarczać intelektualnych inspiracji, bronić pióro przed medialną grząskością kultury pisarskiej, pragnących interesująco, pożytecznie i poprawnie zagospodarowywać obszary literackie i szerzej pojęte – humanistyczne.

  Mamy nadzieję, że wśród autorów naszego Rocznika nadal gościć będą krajowe i pozostające poza granicami Kraju postacie literatury i nauki polskiej oraz utalentowani przedstawiciele młodego pokolenia, którzy przy pomocy pisanego słowa poszukują piękna implikującego prawdę i odwrotnie: etycznej prawdy w pięknie, a nie aprobują tego rodzaju "dyplomacji", która jest tylko doskonałym kłamstwem.

  Jesteśmy przeświadczeni, że nawet z internetowych odmętów i drobnoustrojowej prasy wychylą się Czytelnicy mający wyższe wymagania i zainteresowania zarówno trudniejszym utworem poetyckim, artystyczną prozą, jak i faktograficznie dokumentarną wypowiedzią dłuższego i pogłębionego – ożywczego oddechu.
Redaktor
[Oou birth - translated by Marek Laskiewicz]EKSPRESJE t. I rok 2010

Spis zawartości

Narodziny / Our birth - Redaktor / Editor  -5, 6

Pamięć i przesłanie

Alina Siomkajło -
"Świadectwo grobów katyńskich obowiązuje żyjących" - 7
Wojciech Ligęza -
Bolesław Taborski – liryka i rzeczy ostateczne - 18
Elżbieta Lewandowska -
Szlachetna misja - 30
Paweł Spodenkiewicz - Samotność Tadeusza Wyrwy - 41

Nagroda i pożegnanie

Alina Siomkajło - Pisarz kresowej tożsamości - 47
Żegnając Pisarza - 54

Poezja

Dana Parys-White::
Wierszowanie – jak szukanie przyjaciela - 57
Pani Ewo - 59
Nie anioł i nie ptak - 60

Marek Baterowicz: * * * [noc była taka jasna] - 61
Tren Smoleński - 61
Skończone - 62
Aforyzmy - 63

Krystyna Kulej: Westchnienie - 64
Rozpętane siwki - 64
Kuszenie - 65
Jesienna hortensja - 65
Spłakany wiatr - 65

Andrzej Karbiński - Aforyzmy:
Czas, Multimedialni, Wielcy i mali, Nieprozaiczność,
Niespodzianka, * * * [w cieniu], Więcej gwaru - 67

Zbigniew Skwierczyński - O wolność od lęku - 70
Dehumanizacja - 71
O blask prawdy - 71
O kromkę chleba - 72

Elżbieta Lewandowska: Martwa natura - 74
Pejzaż - 74
Byle do wiosny - 75

Katarzyna Latała
Teatrzyk Kaczka po Pekińsku przedstawia - 77
Silva rerum

Bożena Trabulsje -
Egipt – milczący świadek chrześcijaństwa - 79

Dana Parys-White -
Dwa końce - 95
Z wyspy na wyspę - 98

Katarzyna Latała -
Chętny - 102

Agnieszka Czapla -
Wiatr w żagle - 107

Tomasz Tytus Marciniak -
Z pamiętnika squattera - 113

O książkach

Wacław Pyczek - Puls ziemi rodzimej
(Z. A. Skwierczyński, Krajobrazy polskie) - 141

Robert Małolepszy -
Profesor pisze dla Kowalskiego
(II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych
na Obczyźnie) - 145

Marek Baterowicz - "Zrozumieć swój czas"
(Teresa Walas, Zrozumieć swój czas) - 150

Alina Siomkajło - Przez wieki i kontynenty
(Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii) - 153

Tradycje i obyczaje

Leokadia Komaiszko - Studentka w Teklanach.
Wileńszczyzna wczoraj i dzisiaj.
Relacja rozpisana na głosy - 169

Alina Siomkajło - Zarys dziejów
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie - 188

Z kalendarza 2010
Ryszard M. Żółtaniecki - 215

Noty o autorach
Opracowanie - Iwona Macałka - 223

Książki nadesłane - 229

 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2010 tom I•   EKSPRESJE t. I r. 2010
•   EKSPRESJE t. II r. 2011
•   EKSPRESJE t. III r. 2012
•   EKSPRESJE t. IV r. 2013
•   EKSPRESJE t. V r. 2014
•   EKSPRESJE t. VI r. 2015


o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik