Witryna Bernarda Nowaka 
 - skok do strony głównej
wydawca, redaktor i autor
o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki
Inne książki, pisma i wydawnictwa EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2015 tom VI
EKSPRESJE / EXPRESSIONS - ROK 2015 tom VI

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2015
Redaktor: Alina Siomkajło (Londyn)
P.O. redaktora: Bernard Nowak
Dystrybucja:
Bernard Nowak Wydawnictwo Test


Redakcja dziękuje Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów
w Wielkiej Brytanii oraz indywidualnym Darczyńcom
za pomoc finansową umożliwiającą wydanie tego tomu


Adres korespondencyjny: Bernard Nowak - test.bn (at) wp.pl
 Bernard Nowak - David Ost: rozmowa na temat książki 'Klęska Solidarności'
Bernard Nowak - David Ost:

rozmowa z autorem na temat książki "Klęska Solidarności"
David Ost: Klęska Solidarności.
Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie
Polski przekład - 2004 r.
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA Warszawa 2007
Rozmowa odbyła się latem 2008 r.
Publikacja wideo 13 października 2016 r.
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2014 tom V
EKSPRESJE / EXPRESSIONS - ROK 2014 tom V

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2015
Redaktor: Alina Siomkajło (Londyn)
Stale współpracują: Marek Baterowicz (Sydney)
Włodzimierz Korcz (Warszawa)
Wojciech Ligęza (Kraków)
Andrzej Paluchowski (Lublin)
Joanna Pasterska, Janusz Pasterski (Rzeszów)
Korekta erratowa, łamanie, dystrybucja krajowa:
Wydawnictwo Test Bernard Nowak

Adresy korespondencyjne: alinasiomkajlo (at) yahoo.co.uk
19B Dorville Crescent, London W6 0HH
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2013 tom IV
EKSPRESJE / EXPRESSIONS - ROK 2013 tom IV

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2014
Redaktor: Alina Siomkajło (Londyn)
Korekta erratowa, łamanie, dystrybucja krajowa:
Wydawnictwo Test Bernard Nowak


...nabieram przekonania, że zainteresowanie piśmiennictwem emigracyjnym, a ściślej rzecz ujmując - Emigracją pojałtańską, wcale nie słabnie i można przypuszczać, że dobrą koniunkturę będzie miało w Polsce także w przyszłości. Pomyślną pogodę dla emigracji gwarantuje systematyczne przenikanie emigracyjnego piśmiennictwa do Kraju...
Redaktor
 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2012 tom III
EKSPRESJE / EXPRESSIONS - ROK 2012 tom III

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2013
Redaktor: Alina Siomkajło (UK)
Zespół redakcyjny:
Marek Baterowicz (Australia)
Edyta Cousens (USA), Krystyna Kulej (UK)
Wojciech Ligęza (Polska)
Adiustacja, skład komputerowy: redakcja "Ekspresji"
Korekta, łamanie, druk, oprawa: NORBERTINUM
WYDAWNICTWO – DRUKARNIA – KSIĘGARNIA, Lublin (PL)

 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2011 tom II
EKSPRESJE / EXPRESSIONS - ROK 2011 tom II

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2012
Redaktor: Alina Siomkajło (UK)
Zespół redakcyjny:
Marek Baterowicz (Australia), Barbara Gajda (Polska/UK),
Krystyna Kulej (UK), Katarzyna Latała (UK),
Elżbieta Lewandowska (UK), Wojciech Ligęza (Polska),
Marek Strzelczyk (UK), Ryszard M. Żółtaniecki (UK)
Adiustacja, skład komputerowy: redakcja "Ekspresji"
Korekta, łamanie, druk, oprawa: NORBERTINUM
WYDAWNICTWO – DRUKARNIA – KSIĘGARNIA, Lublin (PL)

 EKSPRESJE / EXPRESSIONS, ROK 2010 tom I
EKSPRESJE / EXPRESSIONS - ROK 2010 tom I

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Publication of the Association of Polish Writers Abroad
Londyn 2011
Redaktor: Alina Siomkajło (UK)
Zespół redakcyjny:
Marek Baterowicz (Australia), Barbara Gajda (Polska/UK),
Andrzej Karbiński (Austria) , Krystyna Kulej (UK),
Elżbieta Lewandowska (UK), Sebastian Piotrowski (PL/UK)
Projekt logo: Dorota Stąpor
Adiustacja, skład komputerowy: redakcja "Ekspresji"
Korekta, łamanie, druk, oprawa: NORBERTINUM
WYDAWNICTWO – DRUKARNIA – KSIĘGARNIA, Lublin (PL)

 Bohdan Królikowski: Świadek, Lublin 2015
Bohdan Królikowski: Świadek

Odbito czcionką
Adobe Garamond Pro
w stu egzemplarzach
ręcznie numerowanych
na papierze alto
Lublin 2015

Skład komputerowy: Bernard Nowak
..świadectwo jego jest prawdziwe.
(Jan 21,24)
 Piotr Nowaczyński, Studia z literatury różnych epok (2014)
Piotr Nowaczyński, Studia z literatury różnych epok
Z prac Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
Projekt okładki i stron tytułowych: Autor
Skład i łamanie: Bernard Nowak Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983
Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie
w dokumentach SB 1971-1983


Wybór dokumentów i Wstęp Maciej Sobieraj
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie
Lublin 2009, ss. 354, ISBN 978-83-60464-77-9
Redakcja, skład i łamanie: Bernard Nowak

...Przyjaciołom ze środowiska Spotkań,
którzy zainicjowali na Lubelszczyźnie jawną działalność
opozycji antykomunistycznej w latach siedemdziesiątych  XX w.
oraz tym niezłomnym kapłanom, którzy wspierali nas duchowo,
dając świadectwo wielkości Kościoła...

[z dedykacji Autora opracowania]
 Bohdan Królikowski: Lekcja pokory, Lublin 2012
Bohdan Królikowski: Lekcja pokory

Podtytuł: Przygody jeździeckie. Wydanie rozszerzone
Lublin 2012, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL
ss. 78, ISBN 978-83-7306-553-6
Opracowanie graficzne, projekt typografii: Bernard Nowak
Fotografia na okładce: Ola Gregoraszczuk

...W książeczce tej natrafiamy na ważne szlaki turystyczne Lubelszczyzny, a także na bliskie sercu Bohdana Królikowskiego miejsca uświęcone krwią polskiego żołnierza. (...) On, cywil, pisarz, staje się tu kontynuatorem polskiej tradycji wojskowej, identyfikuje się z nią do tego stopnia, że brać literacka nadała mu przydomek "Rotmistrza". Nosząc nie tyle mundur, co czytelną dla wszystkich aluzję do munduru, zachował jednocześnie coś istotniejszego: postawę odważną i odpowiedzialną, której nigdy nie krył...
Bernard Nowak
 Raymond Federman: Uśmiechy na Placu Waszyngtonu, Wyd. ARTERIA, Lublin 2002 Raymond Federman: Uśmiechy na Placu Waszyngtona

Podtytuł: (poniekąd romans)
Wydawnictwo ARTERIA, Lublin 2002,
ss. 152, ISBN 83-917659-0-3
Opracowanie graficzne:
Wydawnictwo TEST i Bernard Nowak
Skład, łamanie i korekta: Bernard Nowak


...Książka "Uśmiechy na Placu Waszyngtona" została nagrodzona prestiżową nagrodą The American Book Award w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczono ją na wiele języków świata (francuski, grecki, hebrajski, holenderski, japoński, niemiecki, polski, rumuński, serbski, węgierski, włoski, a nawet chiński), a w Niemczech i we Francji długo nie schodziła z list bestsellerów...
NN
 Jadwiga Teresa Kvadsheim, Andrzej Jaroszyński: Norwegia w Polsce - wybrana bibliografia, 2002
  Jadwiga Teresa Kvadsheim & Andrzej Jaroszyński:
Polen i Norge - bibliografi i utvalg
Norwegia w Polsce - wybrana bibliografia


Nakładem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo
ss. 44, ISBN 83-7038-034-4
Projekt okładki: Piotr Zamecznik
Skład i łamanie: Bernard Nowak
Korekta: Maria Wrzeszcz

...Celem [tej] bibliografii jest przedstawienie dorobku polskich autorów
i wydawców, dotyczącego szeroko rozumianej tematyki norweskiej.
Jest to pierwsza tego rodzaju praca,
[która] stara się objąć całą historię
książek o Norwegii w Polsce
. [To] praktyczna pomoc osobom i instytucjom zajmującym się lub zainteresowanym "krajem fiordów i fieldów"...
Andrzej Jaroszyński, Oslo, listopad 2002 r.

 


o sobie
galeria
okruchy
oficyna
książki

Jesteś w witrynie lubelskiego wydawcy i pisarza, Bernarda Nowaka;
osobne witryny to strona jego Wydawnictwa TEST i jego Przewodnika po Lublinie

Wydawnictwo TEST
Bernard Nowak - home
Lublin - przewodnik